Poboljšanje uslova rada

Kostolac

Privreda

Poboljšanje uslova rada

Foto: “Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Završena obuka zaposlenih iz svih ogranaka EPS-a za primenu standarda ISO 45001:2018.

Uprava JP EPS i Sektor za IMS ogranka „TE-KO Kostolac“ organizovali su u Kostolcu 14. i 15. marta obuku za 32 zaposlena iz organizacionih celina Integrisanog sistema menadžmenta i Bezbednosti i zdravlja na radu iz svih ogranaka EPS-a. Cilj obuke bila je priprema za migraciju sa dosadašnjeg standarda OHSAS 18001:2007 na novi standard za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu - ISO 45001:2018.

„Svrha novog standarda je da organizacijama omogući da pruže bezbedno i zdravo radno mesto, da se spreče povrede ili narušavanje zdravlja u vezi sa radom, kao i da se proaktivno poboljšavaju performanse bezbednosti i zdravlja na radu. Novi standard ISO 45001:2018 trebalo bi da pomogne organizacijama u poboljšavanju bezbednosti, smanjenju rizika na radnom mestu i stvaranju bezbednijih uslova rada“ – rekla je Tijana Perić, rukovodilac Sektora za integrisani sistem menadžmenta u kostolačkom ogranku EPS-a.

Ona je navela da se veliki gubici odražavaju na ekonomiju, ali i same zaposlene zbog ranog penzionisanja, izgubljenih dana zbog bolovanja ili odštetnih premija.

„Međunarodna organizacija za standardizaciju 2018. godine pokrenula je razvoj novog standarda zbog statističkih podataka kojima se raspolaže. Više od 6.300 ljudi u svetu dnevno izgubi život u akcidentima ili od oboljenja uzrokovanih radom“ − rekla je Perićeva.

Ona je istakla da se Sektor za IMS kostolačkog ogranka EPS-a intenzivno priprema za implementaciju novog standarda.

Kada je Međunarodna organizacija za standardizaciju objavila novi standard ISO 45001:2018, Institut za standardizaciju Republike Srbije počeo je aktivnosti na njegovoj implementaciji.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top