Arriva najavila žalbu na odluku o prevozu

Požarevac

Društvo

Arriva najavila žalbu na odluku o prevozu

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Nakon što je juče obelodanjeno da je grad Požarevac doneo odluku da za privatnog partnera za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza na period od 15 godina, izabere šabačku firmu u saradnji sa prevoznikom iz okoline Malog Crnića, požarevački prevoznik žaliće se po drugi put.

Grad Požarevac nakon sprovedene javne nabavke dodelio je ugovor preduzećima „Duga“ iz Petlovače kod Šapca, koje je konkurisalo u zajedničkoj ponudi sa „Kontinentalom“ iz Kule kod Malog Crnića. Ponuda „Arrive Litas“ Požarevac odbijena je zbog toga što nisu dokazali da poseduju poslovne i  tehničke kapacitete, navedeno je u odluci, o čemu je portal E-Braničevo pisao.

>>UGOVOR O PREVOZU DODELJEN, KONAČNU ODLUKU DONOSI SKUPŠTINA GRADA<<

Odluka je doneta dan nakon što je Republička komisija za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki dostavila gradu Požarevcu rešenje kojim je Arivinu prvu žalbu odbila kao neosnovanu. Podsetimo, Arriva Litas je u toku postupka javne nabavke podnela zahtev za zaštitu prava.

Sada će ponovo pokušati da ospore odluku grada, kažu u Arrivi, ocenjujući da je u sprovođenju postupka javne nabavke bilo nezakonitosti.

“Žalićemo se na odluku o dodeli ugovora, pokušaćemo da je osporimo. Još uvek prikupljamo dokumentaciju i u zakonskom roku ćemo podneti zahtev naručiocu”, kaže Dušan Krstić, direktor saobraćaja u Arrivi.

Rok za žalbu je 10 dana i počeo je da teče danom objavljivanja odluke o dodeli ugovora šabačkoj i malocrnićkoj firmi.

Podsetimo, požarevački prevoznik koji duže od 70 godina vrši prevoz u Požarevcu, juče je u znak protesta na ulice grada izvezao svojih sedam novih autobusa, kako bi građanima, kako kažu,  pokazali svoje kapacitete.

>>UGOVOR O PREVOZU ŠABAČKOJ FIRMI, ARRIVA IZVEZLA AUTOBUSE NA ULICE<<

To Top