„Dvojka“ se sprema za zimu

Kostolac

Privreda

„Dvojka“ se sprema za zimu

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Remont je počeo 6. jula, a blok će biti na mreži 17. decembra. Do početka septembra urađeni su poslovi predviđeni termin-planom i uglavnom se odnose na merenja i demontažu opreme.

Kapitalni remont bloka 2 u TE „Kostolac B“ počeo je 6. jula. Predviđeno je da se svi poslovi završe do 17. decembra, kada se očekuje da ovaj termokapacitet bude sinhronizovan na elektroenergetsku mrežu Srbije.

„Pripreme za realizaciju kapitalnog remonta su trajale više od godinu dana, jer su poslovi kompleksni. Za svaki posao je potrebno određeno vreme pre ugovaranja“ – ukazuje Željko Ilić, direktor TE „Kostolac B“.

 

Složenost poslova diktira da se priprema za remont odvija u više faza, od kojih je prva izrada remontnih planova.

„Sama realizacija poslova podrazumeva da se posle izrade planova pristupi formiranju konkursnih dokumentacija, a potom slede faze sagledavanja ponuda, ugovaranje... Takođe, za ovakve kompleksne poslove potrebno je više meseci za fabrikaciju opreme koja će se ugrađivati u zastoju bloka. Kako bi se jedan od tih ugovora uspešno realizovao, postoji tim kolega koje daju svoj doprinos u različitim fazama pripreme i realizacije ugovora, počev od tehničkih lica, komercijalnog sektora do najvišeg rukovodstva EPS-a“ – rekao je Ilić.

 

Od većih poslova koji se realizuju u kapitalnom remontu bloka 2 ove godine, treba spomenuti kapitalni remont turbogeneratora koji radi firma „GE Power“.

„Uvođenje primarnih i sekundarnih mera za redukciju azotnih jedinjenja radi konzorcijum oko firme „Via Ocel“, sa projektnim rešenjem „GE Power“. Kapitalni remont RZV-a sa zamenom saća vrši „Termooprema“, a zamenu dela MP1 radi konzorcijum oko kompanije „Mont-r“. Velike poslove na ložnom uređaju i na postrojenjima goriva i otpepeljivanja izvode firme JP „Termoelektrane Kosovo“ i PRIM Kostolac. Migraciju upravljačkog sistema radi Institut „Mihajlo Pupin“, a remont transformatora sopstvene potrošnje bloka „Comel“ – rekao je Ilić.

Do početka septembra na bloku 2 su urađeni poslovi predviđeni termin-planom i uglavnom se odnose na merenja i demontažu opreme, ističe dr Dalibor Stević, glavni inženjer održavanja u ovoj termoelektrani.

„Kada je reč o kapitalnom remontu turbogeneratora, završena je demontaža, a defektaža i ispitivanje opreme su u završnoj fazi. Isporučeni su rezervni delovi i priprema za ugradnju. Rotor generatora i modul turbine visokog pritiska poslati su na fabrički servis kod originalnog proizvođača“ – dodaje Stević.

Kod kapitalnog remonta RZV-a, sa zamenom saća izvršena je kompletna demontaža toplog i hladnog saća. Nove pozicije toplog i hladnog saća proizvedene su kompletno i isporučene u TE „Kostolac B“. Kod zamene dela MP1 izvršena je demontaža 230 tona opreme, a u toku su montaža i zavarivanje nove.Montirano je oko 50 odsto pozicija cevi, a zavareno 22 odsto spojeva.

Kada je reč o migraciji upravljačkog sistema,demontiran je stari i montiran novi hardver u ormanima PLC-a.

Instalisani su serveri, inženjerske stanice i sinhronizator vremena, a u toku je izrada LEDER-a i ekranskih prikaza“ – kaže Stević.

U sklopu remonta transformatora sopstvene potrošnje bloka 2BT2, urađena je demontaža transformatora i transport u fabriku izvođača radova, kao i rasklapanje, defektaža i ispitivanje transformatora, a predviđena je i zamena regulacione sklopke transformatora. Treba pomenuti i radove na zameni i modernizaciji opreme za merenje i regulaciju koji se uspešno realizuje prema projektu.

Ekologija

Od značajnih ekoloških zahvata izdvaja se uvođenje primarnih i sekundarnih mera za redukciju NOx, koje će omogućiti dodatnu zaštitu životne sredine.

„Demontaža kanala aero-smeše i gorionika privodi se kraju. Kada je reč o proizvodnji opreme za ovaj segment remonta, počela je isporuka panela cevnog sistema kotla. U narednom periodu očekuju se isporuke gorionika, kanala aero-smeše i kanala vazduha. U toku su aktivnosti na demontaži cevnog sistema kotla, kao i pripremne aktivnosti za njegovu montažu“ – rekao je Stević.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top