„Homoljski med“ uskoro i u većim trgovinskim lancima

Žagubica

Društvo

„Homoljski med“ uskoro i u većim trgovinskim lancima

Foto: zagubica.org.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

Homoljski kraj ima idealne uslove za razvoj pčelarstva i za život medonosne pčele, te Pčelarska zadruga „Homolje med“ tokom godine sprovodi brojne aktivnosti, koje se pre svega tiču plasmana na tržištu, do krajnjih korisnika, potrošača.

Prema rečima Živorada Tomića, direktora Pčelarske zadruge „Homolje med“, saradnja sa većim trgovinskim centrima je jedan od prioriteta žagubičke zadruge meda, te se ovih dana intenzivno radi na kupaži i pakovnju.

,,Metro nam je ponudio saradju jer je naš med nadaleko poznat, a malo je dostupan u trgovinama. Nakon što smo izvršili pripremu meda za kupažiranje i proverili zdravstenu ispravnost, krenuli smo da radimo kupažu i pakovanje u tegle sa propisanim oznakama. Značaj i vrednost „Homoljskog meda“ je taj što sadrži oko 87 vrsta lekovitog medonosnog bilja koje raste i cveta na ovom području“, rekao je Tomić.

Potražnja za „Homoljskim medom“ zaista je velika, ne samo u Srbiji, već i za izvoz, tako da je samim tim i motiv za poslovanje zadruge veći.

To Top