I poljoprivrednim proizvođačima potrebna dozvola za rad

Braničevo

Info

I poljoprivrednim proizvođačima potrebna dozvola za rad

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Ministarstvo poljoprivrede poziva sve poljoprivredne proizvođače da se jave ukoliko moraju da rade u polju.

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite zasada od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (od 20 do 5 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja na mejl [email protected]  odnosno, dužan je da se javi na broj telefona 064/8818486.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu koje će se kretati u periodu od 20 do 05 časova, broj poljoprivrednog gazdinstva, lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere.

Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 20 do 5 časova. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

To Top