„Kultura na točkovima“ u Velikom Gradištu

Veliko Gradište

Kultura

„Kultura na točkovima“ u Velikom Gradištu

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju „GIZ“ organizovala je potpisivanje Memoranduma o saradnji sa sedam gradova i opština, dobitnicama bespovratnih finansijskih sredstava za projekte usmerene na unapređenje turističke ponude i očuvanje kulturnog nasleđa na njihovoj teritoriji.

Kroz projekat “EU za kulturno nasleđe i turizam“, u tvrđavi Golubački grad, u ime opštine Veliko Gradište, koja je jedna od potpisnica, Memorandum je potpisao predsednik opštine Dragan Milić.

Sredstva odobrena za ovu opštinu namenjena su za realizaciju projekta „Kultura na točkovima“ koji ima za cilj da unapredi turističku ponudu boljim opremanjem staze „EuroVelo 6“, uvođem elektronskog sistema za rezervaciju i pripremanjem za kategorizaciju turističkog mesta Srebrno jezero.

To Top