Ponovo obustavljena javna nabavka za prevoz u Požarevcu

Požarevac

Društvo

Ponovo obustavljena javna nabavka za prevoz u Požarevcu

Foto: ilustracija

How Good Of A Friend Are You Really?

Postupak za izbor privatnog partnera za javni gradski i prigradski prevoz u Požarevcu ponovo je suspendovan juče, nakon što je podnet zahtev za zaštitu prava ponuđača, saznaje E-Braničevo.

Javna nabavka za poveravanje komunalne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Požarevca privatnom partneru po modelu javno-privatnog partnerstva, stopirana je nakon što se neko od ponuđača žalio na postupak.

Ovoga puta zahtev za zaštitu prava podnet je pre isteka roka za podnošenje ponuda koji je isticao 5.marta u 14 časova.

Zbog ovoga je naručilac zaustavio dalje aktivnosti u postupku javne nabavke, objavljeno je na portalu javnih nabavki.

Nije zvanično poznato ko se žalio, ali se pretpostavlja da je potencijalni ponuđač nezadovoljan uslovima iz tendera koji suštinski, bar kad je reč o broju i vrsti autobusa koje mora da ima, nije izmenjen u odnosu na ranije poništenu javnu nabavku.

Podsećamo da je ovde reč o drugom tenderu za prevoz koji je grad raspisao 5. januara, nakon što je prvi poništen početkom oktobra prošle godine.

>>PONIŠTEN TENDER ZA JAVNI GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ U POŽAREVCU<<

>>GRAD PONOVO RASPISAO JAVNU NABAVKU ZA JAVNI GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ<<

Prvobitnom odlukom ugovor za obavljanje prevoza u narednih 15 godina dodeljen je ponuđačima „Duga“ iz Petlovače kod Šapca i „Kontinental turs“ iz Kule kod Malog Crnića. Međutim, „Arriva Litas“ je podnela žalbu Komisiji za zaštitu prava ponuđača koja je usvojena i tender je poništen jer godišnjim planom nije bila predviđena ova javna nabaka i nije imenovan građanski nadzornik, što je tada bila obaveza grada.

>>PONIŠTEN TENDER ZA JAVNI GRADSKI PREVOZ U POŽAREVCU<<

Nova javna nabavka našla se u godišnjem planu, a kako je u međuvremenu promenjen Zakon o javnim nabavkama, imenovanje građanskog nadzornika nije bilo neophodno.

Sada je na potezu Republička komisija za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki.

O osnovanosti zahteva za zaštitu prava komisija odlučuje donošenjem rešenja u skladu sa članom 226. stav 3. tačka 1) i 2) ZJN, u roku od 30 dana od dana prijema kompletne dokumentacije potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja i odlučivanje, pri čemu se navedeni rok za odlučivanje može, u opravdanim slučajevima, produžiti za 15 dana.

 Protiv odluke Republičke komisije ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke podnosiocu zahteva.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top