Skupština odlučuje o novom tenderu za javni gradski prevoz

Požarevac

Društvo

Skupština odlučuje o novom tenderu za javni gradski prevoz

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevački odbornici će na zasedanju 24. decembra odlučivati o sprovođenju postupka za izbor privatnog partnera u postupku javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za obavljanje delatnosti javnog prevoza putnika na teritoriji grada Požarevca.

Ako ova odluka bude usvojena, biće sproveden novi postupak javne nabavke za izbor najpovoljnijeg partnera koji će narednih 15 godina obavljati javni gradski i prigradski prevoz.

Podsećamo da je grad Požarevac 18. juna prvi put raspisao javnu nabavku za poveravanje javne delatnosti gradskog i prigradskog prevoza na teritoriji grada Požarevca privatnom partneru po modelu javno – privatnog partnerstva.

Odluka o dodeli ugovora preduzećima „Duga“ iz Petlovače kod Šapca, koje je konkurisalo u zajedničkoj ponudi sa „Kontinentalom“ iz Kule kod Malog Crnića, doneta je 31. avgusta. Ponuda kompanije „Arriva Litas“ Požarevac je odbijena uz obrazloženje “da nisu dokazali da poseduju poslovne i  tehničke kapacitete, odnosno nisu dostavili sertifikate za integrisane sisteme, kao ni dokaze da kompanija raspolaže sa najmanje 25 autobusa na komprimovani prirodni gas( kpg) ne starije od devet godina, sa najmanje 35 mesta za sedenje, isto toliko za stajanje i jedno invalidsko mesto”. 

>>UGOVOR O PREVOZU DODELJEN, KONAČNU ODLUKU DONOSI SKUPŠTINA GRADA<<

Međutim, 9. septembra kompanija “Arriva Litas” podnela je Repuličkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki zahtev za zaštitu prava kojim osporava odluku o dodeli ugovora. Republička komisija je 5.oktobra usvojila navedeni zahtev kao osnovan i u celini poništila otvoreni postupak javne nabavke, zbog, kako je navedeno, procesnih propusta naručioca tokom sprovođenja predmetnog postupka.

>>PONIŠTEN TENDER ZA JAVNI GRADSKI PREVOZ U POŽAREVCU<<

Pre 16 dana portal E-Braničevo podsetio je da ni posle dva meseca grad nije raspisao novi tender.

>>DVA MESECA OD PONIŠTENJA TENDERA ZA PREVOZ POŽAREVLJANA, ŠTA SE ČEKA?<<

Nije poznato pod kojim uslovima će biti sproveden novi tender. Kako u materijalu za skupštinu nije ništa precizirano, pretpostavka je da će samo biti izmenjeni uslovi u delu koji  se odnosi na propuste koje je grad načinio u prvom tenederu. Do izmene projekta i studije izvesno je neće doći,  jer se te tačke ne nalaze na dnevnom redu.

To Top