Aćimović: Smanjenje sredstava u budžetu građani neće osetiti

Petrovac

Događaji

Aćimović: Smanjenje sredstava u budžetu građani neće osetiti

Foto: RTV Mlava

How Good Of A Friend Are You Really?

U Petrovcu na Mlavi danas je održana 13. sednica Skupštine opštine. Na dnevnom redu bilo je 12 tačaka, a najznačajnija je rebalans budžeta.

Milanče Aćimović, predsednik Skupštine opštine Petrovac na Mlavi, kaže da su po nalogu Ministarstva finansija morali da koriguju prihodovnu stranu budžeta za 117 miliona dinara.

,,Zbog epidemije koronavirusa prvih šest meseci prihodi se nisu najbolje realizovali, tako da smo bili u obavezi to da uradimo. Mi smo uradili preraspodelu sredstava, tako da one informacije koje se šire da će neke mesne zajednice biti oštećene nisu tačne. Sredstva za njihovo funkcionisanje nisu dirana, a planirana sredstva za investicije biće sa drugih nivoa vlasti“, naglašava Aćimović.

On je napomenuo da je predsednik opštine Petrovac danas u Beogradu, gde potpisuje ugovor o sanaciji deponije u vrednosti od oko 43 miliona dinara. Takođe, danas ima sastanak i u „Putevima Srbije“, gde treba da se konačno dogovore svi detalji oko otpočinjanja izgradnje mosta kod solitera i puta Busur – Burovac, rekao je Aćimović.

On ističe da će opština konkurisati u još nekoliko segmenata, pre svega kod Ministarstva prosvete, za sanaciju ili izgradnju novog vrtića.

„Smanjenje sredstava građani sigurno neće osetiti u kapitalnim investicijama. Podsetiću da je u toku izgradnja biciklističko – pešačke staze, čija je vrednost više od 50 miliona dinara u Banji Ždrelo. Krećemo polako u investicije koje dolaze sa drugih nivoa vlasti i faktički sa dve takve investicije mi pokrivamo ovo smanjenje budžeta“, ističe Milanče Aćimović.

Na dnevnom redu su bili i izveštaji nezavisnih revizora za opštinu Petrovac na Mlavi i „Parking servis“. Pored toga, odbornici su razmatrali odluke nadzornih odbora Komunalnog javnog preduzeća i „Parking servisa“ o raspodeli dobiti za 2020. godinu.

Predsednik Skupštine pohvalio je pozitivno poslovanje ovih preduzeća. Prema njegovim rečima, oni u budžet uplaćuju 50 odsto od ostvarene dobiti.

Na sednici su donete određene izmene odluke o komunalnim delatnostima, gde se stavlja kao obaveza komunalnim preduzećima da moraju najmanje jednom godišnje da rade ankete o tome koliko su korisnici tih usluga zadovoljni, na osnovu čega će opština davati nalog za otklanjanje nekih od nedostataka.

Pored toga, na dnevnom redu je bilo i davanje saglasnosti na izmenu finansijskog plana JKP ,,Izvor“.

,,Opština Petrovac na Mlavi daje nalog ovom preduzeću da u narednih šest meseci stvore uslove za obavljanje ZOO higijene. Mi imamo velike probleme sa psima lutalicama i taj problem se rešavao tako što su na tenderu neke firme dobijale poslove, ali to je bilo samo privremeno rešenje. Komunalno javno preduzeće bi moralo da se opremi ili da sklopi ugovor sa određenom veterinarskom stanicom o angažovanju doktora veterine i tehničara. Pored toga, moraju da nabave i određena vozila, a najvažnije je da naprave azil za pse lutalice ili sklope ugovor. Mi smo u pregovorima sa još nekoliko opština da se na teritoriji jedne od njih napravi zajednički azil“, rekao je Aćimović.

Prema njegovim rečima, posle usvajanja Zakona o rodnoj ravnopravnosti, opština je bila u obavezi da napravi Komisiju i Savet za rodnu ravnopravnost, što je i učinjeno. Pored toga, formiran je i Savet za mlade, čija je uloga da daje informacije u vidu korisničkog servisa.

To Top