Aprilska proizvodnja uglja i otkrivke na Površinskom kopu „Drmno“

Kostolac

Privreda

Aprilska proizvodnja uglja i otkrivke na Površinskom kopu „Drmno“

Foto: TE-KO Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Zaposleni na Površinskom kopu „Drmno“ tokom aprila su ostvarili veoma dobre rezultate u proizvodnji otkrivke i uglja, što je znatno ohrabrilo sve u ogranku „TE-KO Kostolac“, s obzirom na to da su za ovu godinu postavljeni izuzetno visoki planovi proizvodnje.

Tako su rudari u četvrtom mesecu ove godine proizveli i isporučili termoelektranama 776.526 tona uglja, a proizvodnja bi bila i veća da je bilo više prostora za skladištenje uglja u termoelektranama. Za četiri meseca ove godine proizvedeno je i isporučeno ukupno 3.174.212 tona uglja. Treba napomenuti da je proizvedeni ugalj visoke kaloričnosti.

Ono što naročito ohrabruje jesu rezultati proizvodnje otkrivke. U aprilu su proizvedena i odložena na jalovišta 4.018.653 kubna metra jalovine, što je 10 odsto više od plana. Od početka godine proizveden je 14.806.671 kubni metar jalovine. U međuvremenu su završeni remonti na dva BTO sistema, što je svakako uticalo na veću proizvodnju, navode iz TE-KO Kostolac.

To Top