Besplatne obuke za nezaposlena  lica u Petrovcu

Petrovac

Događaji

Besplatne obuke za nezaposlena lica u Petrovcu

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Nezaposleni, koji nakon uspešno završene dvodnevne obuke odluče da realizuju svoju poslovnu ideju, mogu da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje.

Nacionalna služba za zapošljavanje – ispostava Petrovac na Mlavi, organizovaće besplatne obuke za nezaposlena lica 20. i 21. februara u velikoj sali opštine Petrovac na Mlavi, u periodu od 10 do 13 časova.

Dvodnevna obuka pod radnim nazivom “Put do uspešnog preduzetnika” obuhvatiće sledeće teme: ekonomsku motivaciju za preduzetništvo, definisanje poslovne ideje, prve korake u biznisu, pravne aspekte biznisa, poreze i doprinose za preduzetnike i izradu biznis plana  (radioničarski deo).

Dvodnevna obuka ima za cilj da polaznicima omogući da: provere opravdanost svoje poslovne ideje, sagledaju prednosti i rizike preduzetništva, spoznaju svoje preduzetničke sklonosti, informišu se o postupku registracije i aktuelnim zakonskim propisima i popune zahtev sa biznis planom.

Nezaposleni, koji nakon uspešno završene dvodnevne obuke odluče da realizuju svoju poslovnu ideju, mogu da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje.

To Top