Bolji uslovi u Centru za kulturu Kučevo uz podršku Norveške

Kučevo

Društvo

Bolji uslovi u Centru za kulturu Kučevo uz podršku Norveške

Foto: UNOPS

How Good Of A Friend Are You Really?

Energetska efikasnost Centra za kulturu "Dragan Kecman" u Kučevu unapređena je uz podršku Kraljevine Norveške preko projekta "Norveška za vas - Srbija". 

  Radovi na objektu sagrađenom devedesetih godina prošlog veka, obuhvatali su sanaciju ravnog krova, zamenu stolarije, rekonstrukciju kotlarnice i ugradnju sistema za dojavu požara. Tako su poboljšani uslovi za rad i boravak 230 korisnika kulturnog centra, deset radnika bibiloteke, 120 članova tri folklorna ansambla, 30 članova hora i 30 članova umetničkog kluba, ali i gotovo 15.000 građana Kučeva kojima je ovo ključni objekat kulture.

"Kraljevina Norveška pomogla nam je da unapredimo energetsku efikasnost Centra za kulturu, a ova podrška nam je od izuzetnog značaja. Boravak u objektu je sad poboljšan za sve građane koji ga koriste za različite kulturne aktivnosti, a sve uštede koristićemo za dalje održavanje objekta", rekao je predsednik opštine Kučevo dr Ivan Rajičić. 

Ukupna vrednost radova bila je oko 110.000 evra, od čega je Kraljevina Norveške izdvojila oko 100.000 evra, a opština Kučevo oko 10.000.

"Podrška Kraljevine Norveške doprineće značajnom smanjenju troškova grejanja, a uštede će biti iskorišćene za finansiranje aktivnosti vezanih za kulturu, radi unapređenja kvaliteta kulturnog života u Kučevu. Pored toga, ugradnjom sistema za dojavu požara povećana je bezbednost zgrade, korisnika i posetilaca", kaže v.d. menadžerke projekta "Norveška za vas - Srbija" Milica Došenović.

U sklopu primene principa dobrog upravljanja, koje se sprovode u saradnji sa programom Swiss PRO, opština Kučevo donela je odluku da sredstava dobijena uštedama ostvarenim podizanjem energetske efikasnosti budu upotrebljena za redovno održavanje i modernizaciju objekata, kao i unapređenje postojećih i razvoj novih sadržaja, koje će građani birati kroz anketu.

To Top