Budžet opštine Žagubica nakon rebalansa blizu 540 miliona dinara

Žagubica

Događaji

Budžet opštine Žagubica nakon rebalansa blizu 540 miliona dinara

Foto: Opština Žagubica

How Good Of A Friend Are You Really?

Održana četvrta sednica Skupštine opštine Žagubica na kojoj su odbornici raspravljali o 22 tačke.

Najvažnija tačka dnevnog reda o kojoj su odbornici raspravljali je rebalans budžeta. Po rečima Olivere Pauljeskić, predsednice Skupštine opštine Žagubica, nakon rebalansa budžet opštine iznosi 539.559.525 dinara.

Ostale tačke odnosile su se na odluku o pogrebnim delatnostima, usvajanje etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave i formiranje  Saveta koji će pratiti primenu kodeksa,  odluke o planovima Javnog preduzeća za planiranje i upravljanje projektima opštine Žagubica, odluke vezane za  opštinski Štab za vanredne situacije, pravobranilaštvo, Zavičajni muzej Homolja i Kulturno prosvetni centar „Jovan Šerbanović“.

Sve tačke su jednoglasno usvojene.

To Top