Budžet Požarevca za 2022. godinu oko pet milijardi dinara

Požarevac

Ekonomija

Budžet Požarevca za 2022. godinu oko pet milijardi dinara

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je budžet grada Požarevca za 2022. godnu.

U budžetu Požarevca za narednu godinu planirani su prihodi u ukupnom iznosu od 3.460.145.147 dinara. Najveće prihode grad očekuje od poreza – 2.597.468.425 dinara, zatim od od imovine, prodaje dobara i usluga, mešovitih i neodređenih prihoda i novčanih kazni u ukupnom iznosu od 492.448.396 dinara, kao i od transfera sa drugih nivoa vlasti – 113.160.139 dinara. Takođe, grad planira da ostvari prihod od stavke za refundaciju rashoda – 577.000 dinara, prodaje nefinansijske imovine – 21.726.148, prodaje osnovnih sredstava - 20.926.148, zaliha  u iznosu od 800.000 i finansijske imovine od 200.000 dinara.

Planirani rashodi u 2022. godini iznose 4.709.402.003 dinara. Od te sume najviše novca, 593.148.383 dinara, čine troškovi funkcionisanja lokalne samouprave, inspekcijskih poslova, lokalne poreske administracije, komunalne policije i drugih službi u skladu sa nadležnostima i poslovima lokalne samouprave. 

Za funkcionisanje Gradske opštine Kostolac planirana su sredstva u iznosu od 203.682.926 dinara.

U budžetu za 2022. godinu predviđeni su, između ostalog, troškovi funkcionisanja osnovnih škola na teritoriji grada - 86.573.361, srednjih škola - 75.084.896 i Predškolske ustanove ,,Ljubica Vrebalov” – 407.958.186 dinara.

Planirani deficit je 1.669.214.953 dinara, koji će biti pokriven od neutrošenih sredstava iz predhodnoh godina koja su u visini ukupnog iznosa planiranog deficita.

“Konsolidovani budžetski rashodi, izdaci budžetskih korisnika, usaglašeni su po izvorima finansiranja sa raspoloživim budžetskim sredstvima u iznosu od 5.129.560.100 dinara. Imajući u vidu raspoloživa sredstva nismo mogli da izađemo u susret svim zahtevima indirektnih korisnika i uvek je u svakom budžetu, godinama i decenijama unazad, traženo više u odnosu na novac koji se raspolaže”, istakao je Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca.

Koji su investicije planirane za narednu godinu?

Najviše sredstava biće izdvojeno za nastavak radova na ojačavanju kolovozne konstrukcije u Rataskoj ulici – 44.730.409, za nabavku dva nova autosmećara, u iznosu od 40.800.000 dinara i izmeštanje 35 kV razvodnog postrojenja na lokaciji koncerna „Bambi“ – 35.000.000 dinara.

Lokalna samouprava Požarevca u 2022. godini planira rekonstrukciju kanalizacione mreže na teritoriji grada od 21.000.000 dinara, dodatna sredstva za završetak izgradnje atletskog stadiona u ulici Ilije Gojkovića u iznosu od 23.437.306 dinara.

Takođe, 26.729.364 dinara biće izdvojeno za rekonstrukciju Muzeja kulturne istorije i nastavak na rekonstrukciji i sanaciji fudbalskih terena u iznosu od 30.000.000 dinara. Sledeće godine planirano je i ojačavanje kolovozne konstrukcije u Pećkoj ulici, a očekivana vrednost ove investicije je 36.530.590 dinara.
Ukupne investicije iznosiće 471.441.876 dinara.

To Top