Budžet Požarevca za 2023. godinu oko 5,3 milijarde dinara

Požarevac

Ekonomija

Budžet Požarevca za 2023. godinu oko 5,3 milijarde dinara

Foto: A. Grujić

How Good Of A Friend Are You Really?

Na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta usvojen je budžet grada Požarevca za 2023. godinu koji iznosi 5.352.022.769 dinara.

Utvrđeni budžetski deficit u 2023. godinu iznosi 1.310.784.763 dinara, a ukupni fiskalni deficit 1.544.482.866 dinara.  Planirani kapitalni izdaci iznose 655.942.228 dinara.

,,Opšti prihodi i primanja budžeta su 3.674.496.418 dinara, sopstveni prihodi budžetskih korisnika 23.656.305, transferi od drugih nivoa vlasti 31.823.894 dinara, dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica 75.263.286, raspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina 1.461.127.291, neutrošena sredstva, donacije, pomoći transfera iz ranijih godina 2.953.895, roditeljski dinar za vannastavne aktivnosti 2.300.000, neutrošena sredstva transfera od drugih nivoa vlasti 80.401.680 dinara. Ukupan prihod je 5.352.022.769 dinara”, objasnio je Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca.

Ukupni tekući prihodi i primanja iznose 3.674.496.418 dinara, što je povećanje od 6,89 odsto na iznos predviđen Rebalansom budžeta 2022. godine.

Učešće ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine iznosi 3.807.239.903 dinara. Planirani poreski prihodi čine 79,51 odsto, dok neporeski prihodi 16,34 odsto ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinamsijske imovine.

Konsolidovani budžetski rashodi i izdaci budžetskih korisnika iznose 5.352.022.769 dinara. Ukupni rashodi  i izdaci za nabavku nefinansijske imovine iznose 5.118.024.666 dinara.

,,Samo na stavci nenamenskih sredstava i onoga što može da se finansira iz tih sredstava u zahtevima smo imali oko 850 miliona dinara, a mi smo na raspolaganju imali oko 370 miliona za raspodelu. Nije lako odgovoriti na sve dodatne zahteve budžetskih korisnika”, rekao je Pavlović.

Kapitalne investicije u 2023. godini

Najviše novca u 2023. godini predviđeno je za rekonstrukciju postojećih bazena i dogradnju objekta za bazensku tehniku - 296.864.440 dinara. Među najskupljim investicijama je rehabilitacija kolovoza i trotoara u ulici 6. ličke divizije u Požarevcu, prva faza - od ulice Moše Pijade do Osnovne škole „Desanka Maksimović“ – 90,3 miliona dinara.

Podsećamo, Regionalni internet portal E-Braničevo je o tome pisao ranije.

PLAN INVESTICIJA ZA 2023. NA JAVNOJ RASPRAVI, NAJVIŠE NOVCA ZA REKONSTRUKCIJU BAZENA

Na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta u Požarevcu usvojen je Program korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca za 2023. godinu.

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ,,TEŽAK” SKORO 200 MILIONA DINARA

To Top