Budžetski fond za lečenje od retkih i teških bolesti – pred odbornicima

Požarevac

Događaji

Budžetski fond za lečenje od retkih i teških bolesti – pred odbornicima

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Na početku današnjeg zasedanja Skupštine grada Požarevca dnevni red je dopunjen sa nekoliko tačaka, dok je jedna podtačka povučena, a jedan predlog odbačen.

Odbornik Slobodan Vasić podneo je predlog za dopunu dnevnog reda odlukom o osnivanju budžetskog fonda za lečenje od teških i retkih bolesti stanovnika grada Požarevca. Ovaj predlog je jednoglasno usvojen i razmatraće se na današnjem zasedanju.

Predlog odbornice Dragane Spasojević da se dnevni red dopuni tačkom o obustavi postupka javne nabavke za gradski i prigradski prevoz nije uzet u razmatranje, jer nije podnet u propisanom obliku.

Gradsko veće predložilo je tačke dnevnog reda koje se odnose na izmenu kupoprodajnog ugovora, partija 1, tehnološka oprema, predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut apotekarske ustanove Požarevac, kao i predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Industrijska zona 3“ u ulici Đure Đakovića.  

>>U ČETVRTAK ZASEDA SKUPŠTINA POŽAREVCA<<

To Top