Da li će grad sufinansirati projekte energetske efikasnosti?

Požarevac

Društvo

Da li će grad sufinansirati projekte energetske efikasnosti?

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevačka skupština će u petak, 17. septembra, razmatrati usvajanje odluke o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju energetskih svojstava stambenih objekata.

Ovom odlukom je predviđeno da grad učestvuje u finansiranju projekata energetske efikasnosti u objektima stanovanja maksimalno do 50 odsto.

Postupak bespovratnog finansiranja sprovodi se na osnovu javnih poziva za tri mere - postavljanje izolacije i zamena stolarije, zamena kotlova, pumpi i priključenje na toplifikacionu i gasifikacionu mrežu i ugradnja solarnih kolektora.

Nakon usvajanja odluke, grad pristupa izradi pravilnika kojim će biti definisani kriterijumi, ciljevi, način obezbeđivanja sredstava, procenat sufinansiranja, uslovi i praćenje realizacije projekata.
 

To Top