Da li će se Požarevac ugledati na Sloveniju po pitanju sortiranja smeća?

Požarevac

Društvo

Da li će se Požarevac ugledati na Sloveniju po pitanju sortiranja smeća?

Foto: M. Todić

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevački odbornici na današnjoj sednici usvojili su odluku o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Požarevca za period 2023 - 2032. godine, a tome je prethodila obimna rasprava.

Budimir Miloradović, rukovodilac Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, istakao je da bi ovaj plan trebalo da sadrži: očekivane vrste, količine i poreklo ukupnog otpada koji će biti iskorišćen ili odložen u okviru teritorije obuhvaćene planom, zatim očekivane vrste otpada, definisane ciljeve i programe koje treba ostvariti, smanjenje količine otpada u komunalnom otpadu sa predlozima za ponovnu upotrebu.

Pored toga, ovaj lokalni plan trebalo bi da sadrži, između ostalog, plan za razvijanje javne svesti o upravljanju otpadom, mere koje treba primeniti, definisane aktivnosti sa očekivanim rezultatima i rokovima za izvršenje planiranih mera, procenu troškova i izvore finansiranja.

Kako dalje navodi, za pripremu Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Požarevca, Gradsko veće će formirati radnu grupu koju će činiti predsednik, zamenik predsednika i članovi iz oblasti komunalnih delatnosti, privrede, ekonomije, zdravstva, prosvete, prava, urbanizma, zaštite životne sredine, stručne institucije, uključujući i predstavnike mesnih zajednica, medija i nevladinog sektora iz oblasti ekologije.

Predlog odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Požarevca za period 2023 - 2032. godine izazvao je na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta dužu raspravu.

Dragana Spasojević, odbornica RIIS Istok, podsetila je da je i 2009. godine donet plan upravljanja otpadom koji je ostao ,,mrtvo slovo na papiru“.

,,Taj program je podrazumevao upravljanje otpadom i očuvanje životne sredine, a da ste to sprovodili danas ne bi bilo situacije u kojoj se nalazimo – sporna deponija u Kličevcu i nesanitarna deponija ,,Jeremijino polje“. Imam utisak da se goruća pitanja  rešavaju kada dođe poslednji trenutak“, kazala je  Spasojević.

Dragana Spasojević                        

Tatjana Stojadinović, odbornica „Dosta je bilo“, istakla je važnost mišljenja javnosti u sastavljanju ovog plana, s obzirom na to da kod mladih ljudi postoji velika zainteresovanost kod sortiranja otpada.

,,Ponekad lokalni akcioni planovi ne sadrže sve ono što je želja i volja građana i stručnih službi, već predstavljaju ideju političkog dela članova komisije za izradu plana. Molila bih vas da uključimo sve institucije, a najviše obrazovne, kao i da javne rasprave budu organizovane na terenu“, dodala je Stojadinović.

Tatjana Stojadinović

Slobodan Vasić, šef Odborničke grupe ,,Dosta je bilo – RIIS Istok“, istakao je da je donošenje ovog plana od životne važnosti za sve građane, s obzirom na veliki problem otpada, njegovog deponovanja i reciklaže.

,,Jedna lokalna samouprava ne može da reši sve probleme koji se javljaju u odlaganju otpada i njegovom deponovanju. Ono što može da uradi  jeste da primeni sva svetska i evropska znanja i primere dobre prakse. Takvih primera imamo i ne tako daleko – pored nas je na 400 kilometara država Slovenija koja spada u ekološki najzdraviju sredinu na svetu. Predlažem radnoj grupi da primeni taj primer u Požarevcu, a mi ćemo sugerisati da se ona formira od stručnih i zainteresovanih ljudi za rešavanje ovog problema“, kaže Vasić.

Slobodan Vasić

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca, naglasio je da nijedan lokalni akcioni plan do sada koje je grad doneo nije bio mrtvo slovo na papiru i da se svaki primenjivao u praksi. On je podsetio da je u zadnjih pet ili šest godina samo u opremu JKP ,,Komunalne službe” Požarevac uloženo više od 250 miliona dinara.

Pavlović je odgovorio odborniku Slobodanu Vasiću da je Slovenija dobar primer, ali da tamo regionalna deponija može biti na kilometar i po od nekog sela.

,,U selu Dob u Sloveniji, koje je 13 kilometara udaljeno od Ljubljane, postoji regionalna deponija na kilometar i po od sela. Ta deponija ne smrdi, uređena je i ne leti smeće“, istakao je gradonačelnik Požarevca.

Saša Pavlović

Vasić je odgovorio da u svakom selu u Sloveniji može biti deponija na kilometar i po od sela, s obzirom na to da od tone otpada na regionalne ili lokalne deponije u toj državi završi 50 kilograma otpada, s obzirom na to da se sav materijal – plastika, organski otpad, tekstil, reciklira.

,,Trebalo bi krenuti od domaćinstva i potrošača, odnosno da svaki pojedinac počne sa reciklažom, a onda će količina smeća koja stigne na deponiju biti zanemarljiva. Protiv takve deponije niko ne bi imao ništa protiv“, zaključio je Vasić.

Saša Pavlović objasnio je da je recikliranje pre odlaganja smeća predviđeno projektom regionalne deponije.

Odbornici su na današnjem zasedanju usvojili ovu odluku.

To Top