Da li je pre zatvaranja deponije potrebna procena uticaja na životnu sredinu?

Petrovac

Društvo

Da li je pre zatvaranja deponije potrebna procena uticaja na životnu sredinu?

Foto: pixabay/Ben_Kerckx

How Good Of A Friend Are You Really?

Opštinska uprava Petrovac na Mlavi podnela je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta „Sanacija, zatvaranje i rekultivacija postojeće nesanitarne deponije „Svine“ u Petrovcu na Mlavi“.

Javni uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Petrovac,  kancelarija broj 30, svakog radnog dana u periodu od 11 do 13 časova.

Zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetog projekta na životnu sredinu ovom organu koji će, u roku od 10 dana od dana isteka roka ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obevestiti javnost.

To Top