Deo autobuske stanice biće pretvoren u stambeno-poslovni objekat

Petrovac

Događaji

Deo autobuske stanice biće pretvoren u stambeno-poslovni objekat

Foto: RTV Mlava

How Good Of A Friend Are You Really?

Održana deseta sednica Skupštine opštine Petrovac na Mlavi. Pred petrovačkim odbornicima našao se predlog odluke o izmeni generalnog plana regulacije za naselje Petrovac na Mlavi.

Po rečima Milančeta Aćimovića, predsednika Skupštine opštine Petrovac na Mlavi, usvajanje ove odluke bilo je neophodno zbog zidanja novog stambeno-poslovnog objekta.

„Vlasnik autobuske stanice firma „Arriva Litas“ prodala je dve trećine svog prostora, deo koji su koristili za prodaju karata i deo gde su se nalazili peroni za parkiranje autobusa. Novi vlasnici tog prostora žele da tu izgrade stambeno- poslovni objekat, zbog čega su podneli  zahtev da se pokrene postupak izmene generalnog plana regulacije“, objasnio je Aćimović.

 

Milanče Aćimović, predsednik Skupštine opštine Petrovac na Mlavi

On ističe da je posebno značajno za građane to što je ovim planom obuhvaćena i ulica 1.maja, jer bi tu trebalo da se dobije uređen prostor koji je do sada bio ruglo Petrovca.

Na sednici je usvojen predlog godišnjeg programa zaštite i uređenja korišćenja poljoprivrednog zemljišta. To je program koji se sprovodi svake godine, a po rečima predsednika Skupštine, dobijena je saglasnost od Ministarstva poljoprivrede i biće raspisan javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljištva koje je u vlasništvu Republike Srbije.

Od značajnijih tačaka Aćimović je izdvojio i usvanje predloga akcionog plana zapošljavanja za 2021. godinu u okviru koga su planirana dva programa.

„Prvi program se odnosi na javne radove kojim će biti obuhvaćeno šest lica iz najugroženijih kategorija – lica preko 50 godina i mlađe osobe do 30 godina. Drugim programom predviđena je pomoć za samozapošljavanje 12 lica u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje“, istakao je Aćimović i dodao da opština ulaže dva miliona dinara za tu namenu. 

Odbornici su dali saglasnost na predlog izmene statuta KJP „Izvor“, radi se o članu koji reguliše imenovanje vršioca dužnosti direktora. Do sada je mogao da se imenuje dva puta po šest meseci v.d. direktora, a izmenom statuta moe da se imenuje najviše na godinu dana i isto lice ne može dva puta biti imenovano. Pošto još uvek nije pokrenut postupak za izbor direktora, na sledećem zasedanju biće imenovan vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća do okončana procesa konkursa.

Sledeće zasedanje petrovačkih odbornika zakazano je za 4. jun, kada se obeležava Dan opštine Petrovac na Mlavi, najavio je Aćimović.

To Top