Eksterni revizor budžeta, a ne državni – zašto?

Požarevac

Društvo

Eksterni revizor budžeta, a ne državni – zašto?

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevački odbornici doneli odluku o angažovanju eksternog revizora za obavljanje revizije završnog računa budžeta grada Požarevca za 2020. godinu.

Zakonom o budžetskom sistemu je propisano da završni budžeti jedinica lokalnih samouprava podležu eksternoj reviziji, kazao je Milan Dabić, rukovodilac Оdeljenja za budžet i finansije Gradske uprave Požarevac.

„Završni račun obavezno sadrži godišnji finansijski izveštaj o izvršenju budžeta, godišnji izveštaj o učinsku programa i godišnji izveštaj o unapređenju učinaka po pitanju rodne ravnopravnosti. Takođe, sadrži i izveštaj eksterne revizije koju vrši državna revizorska institucija, izuzetno  Skupština može da donese odluku o angažovanju eksterne revizije. Državna revizorska istitucija je dala saglasnost da eksternu reviziju završnog računa budžeta grada Požarevca za 2020. godinu obavi drugo lice koje ispunjava sve uslove propisane zakonom“, obrazložio je Dabović.

 

Milan Dabić

Tatijana Stojadinović, odbornica „Dosta je bilo“, zamolila je predstavnike predlagača da objasne zašto se ne angažuje državna, već privatna revizorska kuća.

Tatijana Stojadinović

Po rečima Saše Pavlovića, gradonačelnika Požarevca, nije želja grada da angažuje eksternog umesto državnog revizora. On je potom objasnio, kako je naglasio „narodnim jezikom“, da je grad prvo pitao državnog revizora da li će doći da uradi reviziju i dobio odgovor da nema u planu grad Požarevac za ovu godinu, a potom je dao saglasnost da grad angažuje eksternog revizora.

Saša Pavlović

„Ako državna revizija ne želi da vrši kontrolu u gradu, naša je obaveza i jedina zakonska mogućnost da angažujemo eksternog revizora“, objasnio je Pavlović i dodao da se o ovoj proceduri u prethodnim sazivima skupštine nikada nije diskutovalo  jer su je svi poznavali.

Za angažovanje eksternog revizora grad neće izdvajati dodatna sredstva, već će po odluci o budžetu grada Požarevca za 2021.godinu za ovu uslugu biti izdvojeno 600 hiljada dinara.

Grad je imao reviziju završnih računa za 2011.,2015. i 2018. godinu od strane državne revizorske institucije, svih ostalih godina angažovana je eksterna revizija.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top