EPS postaje akcionarsko društvo zatvorenog tipa

Braničevo

Privreda

EPS postaje akcionarsko društvo zatvorenog tipa

Foto: EPS logo

How Good Of A Friend Are You Really?

Nadzorni odbor „Elektroprivrede Srbije“ usvojio je na današnjoj sednici novi statut čime su se stekli uslovi da se to preduzeće transformiše iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo zatvorenog tipa, u stoprocentnom vlasništvu države Srbije.

Usvajanje statuta predstavlja sprovođenje Odluke Vlade RS i prvi je korak ka reformi EPS-a kojom će se upravljački organi profesionalizovati, a profesionalno rukovodstvo dovesti do efikasnijeg poslovanja i učiniti EPS regionalnim energetskim gigantom.

Pre usvajanja statuta od strane Nadzornog odbora EPS-a,  Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada RS izvršili su konsultacije sa sindikatima. Nakon pažljivog razmatranja svih sugestija u statutu je definisano da jedan član Nadzornog odbora bude predstavnik zaposlenih, čime se dodatno štite prava radnika, zatim je naglašeno da osim pretežne i ostalih delatnosti, društvo obavlja i delatnost trgovine električnom energijom, takođe i da društvo nastavlja da vrši javno snabdevanje električnom energijom u skladu sa izdatom licencom Agencije za energetiku Republike Srbije iz 2016. godine i zakonom kojim se uređuje energetika.

Promena pravne forme donosi uređenje odnosa države i upravljanja. Statut predviđa da osnivač, Vlada RS, imenuje Skupštinu društva. S obzirom da je osnivač jedini akcionar, Skupština je jednočlana i ona imenuje Nadzorni odbor na koji prenosi najveći deo nadležnosti. Nadzorni odbor ima sedam članova od kojih je jedan predsednik, a jedan predstavnik zaposlenih. Nadzorni odbor određuje strategiju i poslovne ciljeve društva i odgovoran je za njihovo ostvarivanje. Takođe, NO imenuje sedam članova Izvršnog odbora, odnosno izvršne direktore od kojih je jedan generalni direktor. Izvršni direktori između ostalog organizuju i rukovode procesom rada, prate sprovođenje planova, daju naloge i smernice i odgovaraju za sprovođenje odluka, kvalitet, obim  i rezultate rada organizacionog dela kojim rukovode.

„Elektroprivreda Srbije je žila kucavica našeg energetskog sistema i cele privrede. Nacionalni interes je da bude snažna i nezavisna i da bude pokretač ekonomskog razvoja. Promena pravne forme će doneti efikasnije upravljanje, nema otuđenja imovine, niti otpuštanja radnika, a EPS će nastaviti da bude i snabdevač i trgovac električnom energijom. Profesionalizacija EPS-a treba da omogući ubrzanu realizaciju velikog broja projekata koji treba da ojačaju proizvodnju električne energije. Istovremeno, transformacija EPS-a je i prvi korak reforme naših  energetskih preduzeća. Cilj Vlade RS je jačanje našeg energetskog sektora, uvođenje profesionalnog menadžmenta, poboljšanje upravljanja i unapređenje poslovanja energetskih preduzeća u vlasništvu države. Zahvaljujem se svima na konstruktivnom dijalogu“, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović, navodi se na sajtu ovog ministarstva.

To Top