Grad planira formiranje novih planskih drvoreda

Požarevac

Društvo

Grad planira formiranje novih planskih drvoreda

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradska uprava Požarevac ponovo raspisala javnu nabavku za izradu projekta „Zamena, revitalizacija i formiranje novih planskih drvoreda u gradu Požarevcu“.

Javna nabavka sprovodi se u otvorenom postupku javne nabavke po partijama. Prvi je „Program razvoja i osnove gazdovanja spomen-parka Čačalica'', a procenjena vrednost ove partije je 2,5 miliona dinara, bez PDV-a.

U delu Požarevca pod nazivom „Varoško brdo“ formiran je memorijalni kompleks posvećen žrtvama Drugog svetskog rata i antifašističkoj borbi. U parku se nalaze tri spomenika i nekoliko spomen - ploča na površini od 24 hektara. Spomen park Čačalica je proglašen za „Znamenito mesto“ 1973 godine, a 1979. godine postao je i kulturno dobro od „Velikog značaja“.

Izrada projekta ima za cilj da se obezbede dugoročne smernice za očuvanje spomen obeležja sa predlogom uređenja i unapređenja celokupnog kompleksa, sa obogaćivanjem sadržajima primerenim funkciji ovog memorijalnog prostora, da se očuva bogatstvo flore i faune uz predlog mera unapređenja uslova za njihov razvoj, da se stvore uslovi za rekreativne i edukativne sadržaje kroz unapređenje infrastrukture i na primer botaničke bašte sa označenim biljnim vrstama, da se kompleks ogradi i obezbedi srtučnim nadzorom kako bi se sprečila njegova devastacija. Rok za izradu projekta je 120 dana.

Radiće se i „Program razvoja sa projektom revitalizacije park-šume Tulba - Tabana'', a procenjena vrednost ove partije je dva miliona dinara, bez PDV-a.

U severoistočnom delu Požarevca, od pružnog prelaza u ulici  Bože Dimitrijevića, između ulica Miloša Obilića i Jugovićeve pa sve do ulice Vase Čarapića, proteže se kompleks Tulba-Tabana za koji je donet Plan detaljne regulacije. Veći deo ovog kompleksa Planom je definisan kao park-šuma sa raznim sportsko-rekreativnim sadržajima.U jugo- istočnom delu nalaze se kulturno-istorijski sadržaji i to „Etno park“, „Požarevački mir“, restoran i Dom učenika. Cilj izrade projkta je da se devastiran prostor predviđen za park-šumu uredi i privede nameni, da se prostor obogati raznim rekreativnim sadržajima, da se urede česma i tri izvora sa prilaznim stazama i parternim uređenjem, da se kompleks ogradi i obezbediti nadzor i da Programska osnova postavi smernice za dalje upravljanje i negovanje park-šume.

Treći je „Projekat revitalizacije drvoreda i zelenih površina u ulici Bosanskoj i Šumadijskoj'', procenjena vrednost ove partije je 500 hiljada dinara, bez PDV-a. U Požarevcu je većina ulica bez drvoreda ili sa drvoredima koji su u jako lošem stanju, kako zbog nepovoljnih gradskih uslova, tako i zbog nemara javnih preduzeća koja postavljanjem svojih instalacija oštećuju stabla postojećih drvoreda, ili zbog onemogućavanja formiranja novih. Često i sami građani, namerno ili slučajno, na razne načine uništavaju ili oštećuju drvorede. Slična situacija je i sa ulicama Bosanskom i Šumadijskom, u kojima je postojeći drvored sa neujednačenim stablima, od kojih su neka u dobrom, a neka u lošem stanju. Revitalizacijom bi se obezbedili bolji uslovi za drvored izborom adekvatne vrste i forme, koje bi uspevale u ograničenim prostornim mogućnostima. Rok za izradu projekta je 45 dana od potpisivanja ugovora.

Opšornije o javnoj nabavci pogledajte OVDE.

Prvi postupak javne nabavke je obustavljen, jer nije bio prihvatljivih ponuda.

Sredstva za realizaciju javne nabavke obezbeđena su u Budžetskom fondu za zaštitu životne sredine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 2. decembar.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top