Požarevac

Društvo

Grad sa 400 hiljada dinara po paru finansira vantelesnu oplodnju

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Naknadu troškova za vantelesnu oplodnju mogu da ostvare partneri najviše dva puta iz budžeta grada.

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Požarevca odbornici su razmatrali odluku o ostvarivanju prava na naknadu za vantelesnu oplodnju. Gradsko veće prvobitno je predložilo da visina finansijske podrške za vantelesnu oplodnju iz budžeta grada bude 250 hiljada dinara po svakom paru.
Slobodan Vasić, predsednik Odborničke grupe „Dosta je bilo – Most“, predložio je amandman na iznos, odnosno da visina finansijske podrške po paru iznosi 360 hiljada dinara.
„S obzirom na to da je reč o četvrtom ili petom pokušaju vantelesne oplodnje smatramo da su parovi u prethodnom periodu imali velike i nepredviđene izdatke koji nisu pokriveni iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje, a koji se odnose na laboratorijske analize, terapije, stimulacije, putne troškove i troškove smeštaja, potrebno je da se poveća iznos finansijske podrške iz budžeta grada“, navodi se u obrazloženju.
Amandan na iznos je podnelo i Gradsko veće, koje je predložilo da iznos bude 400 hiljada dinara.
„Predlaže se povećanje navedenog iznosa iz razloga što to omogućuje dinamika korišćenja sredstava u budžetu grada Požarevca za 2020. godinu za ove nemaene, a takođe i saznanje da se većim iznosom mogu pokriti i svi drugi prateći troškovi lečenja koji idu uz postupak vantelesne oplodnje“, navodi se u obrazloženju Gradskog veća.
Odbornici su doneli odluku da visina finansijske podrške za vantelesnu oplodnju iz budžeta grada bude 400 hiljada dinara po svakom paru.
Naknadu troškova može da ostvari par koji ispunjava sledeće uslove:
-da jedan od partnera ima državljanstvo Republike Srbije;
-da par ima prebivalište na teritoriji grada Požarevca;
-da par ispunjava zdravstvene kriterijume koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja za vantelesnu oplodnju;
-da žena ili muškarac imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja;
-da je po odluci Republičke stručne komisije par bio uključen u postupak vantelesne oplodnje bez uspeha u prethodna tri pokušaja iz sredstava budžeta RS;
-da se postupak vantelesne oplodnje vrši u izabranoj zdravstvenoj ustanovi na teritoriji RS;
-da žena u momentu podnošenja zahteva nije navršila 45. godinu života.
Zahtev za ostvarivanje prava za naknadu troškova podnosi se Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave Požarevac.
 

To Top