Grad tvrdi da se seku samo bolesna stabla u Sunčanom parku

Požarevac

Društvo

Grad tvrdi da se seku samo bolesna stabla u Sunčanom parku

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

U „Sunčanom parku“ biće posečena samo bolesna stabla koja ćemo zameniti novim, tvrdi Vesna Veljković, pejzažni arhitekta u službi za investicije grada Požarevca.

Pre nekoliko godina, kaže Veljković, urađena je „Ekspertiza o zdravstvenom stanju stabala i žbunja“, a potom je na osnovu nje urađen projekat rekonstrukcije „Sunčanog parka“.

„Pre početka seče stabala, zajedno sa Dijanom Stević koja je zadužena za praćenje održavanja zelenila u Gradskoj upravi i Tamarom Todorović, koja je odgovorni izvođač radova, obišla sam lokaciju  i pregledale smo sva stabla u parku. Sagledavajući i činjenicu da će se sečom svih označenih stabala napraviti velika promena i da će se prilično ogoliti park,  zadržano je desetak stabala predviđenih za seču za koje smo smatrale da mogu još koju godinu uz mere nege opstati, s tim da se prati njihovo stanje svake godine“, kaže  Veljković za E-Braničevo.

>>SEČA STABALA U SUNČANOM PARKU, EKOLOŠKI AKTIVISTI REAGOVALI (FOTO)<<

Trenutno u parku nema radova. Aktivisti su najavili da će se i sutra okupiti na istom mestu i dežurati ceo dan.

Šta je predviđeno projektom?

Na prostoru parka nalazi se 186 lišćarskih i četinarskih stabala različite starosti, više grupacija žbunaste vegetacije, jedan cvetnjak od sezonskog cveća i pojedine samonikle biljke.

Sa zapadne strane Centra za kulturu prema parkingu Gradskog zdanja predviđeno je vađenje dva stabla i sadnja četiri grupe žbunja polegle kleke. Takođe, planirana je sadnja žive ograde od lovorvišnje, kao dodatna zaštita zelenila prema parkingu u ulici Trg Stevana Maksimovića.

U okviru zelene površine između Centra za kulturu i Pošte predviđeno je uklanjanje 12 drvenastih vrsta i nekoliko loših grupacija žbunja i samonikle vegetacije. Po obodu ove zelene površine - prema Trgu Stevana Maksimovića i prema pešačkoj stazi uz zgradu Pošte,  nalazi se neadekvatno formirana i zapuštena živa ograda, koja je predviđena za vađenje i zamenu sadnjom lovorvišnje. Planirana je i sadnja žive ograde prema ulici Jovana Šerbanovića. Na ovoj površini je planirana i sadnja novih sadnica lišćarskog drveća, kao i popunjavanje postojećih grupa žbunja istom vrstom.

Za parternu površinu ispred Centra za kulturu planirana je popuna postojećih žbunastih grupa istom vrstom, a sadnja novih uklopljena je tako da formira simetrični obrazac. Birane su vrste različite boje listova za postizanje upadljivog koloritnog efekta.

Centralna zona parka je pešačkim stazama podeljena na jednu veliku i četiri manje zelene površine. Ovde je predviđeno uklanjanje četiri stabla lišćarskog, dve grupe četinarskog drveća i jedna grupa žbunja u središnjem delu ove površine zbog loših osobina. Takođe, preraslo i neadekvatno žbunje uz granicu parka prema ulici,  menja se  novom živom ogradom od lovorvišnje. Predviđena je sadnja novih sadnica lišćarskog drveća i popunjavanje postojećih grupa žbunja istom vrstom.

Cvetnjak ispred biste Milici Stojadinović Srpkinji je zamenjen pravougaonom grupom naizmenično dvoredno zasađenog patuljastog berberisa sa crvenim i zlatnim listovima. Sam parter je upotpunjen žbunastim vrstama iza spomen biste, uz uklanjanje postojećih tuja.

U ulici Moše Pijade od vegetacije je predviđeno samo formiranje travnjaka zbog preglednosti raskrsnice.  

Na zelenoj površini u Jovana Šerbanovića predviđeno je uklanjanje devet stabala drvoreda uz sadnju novih sadnica lipe, kao i sadnja niskog zimzelenog žbunja. U nastavku zelene trake sa iste strane ulice do raskrsnice sa ulicama Hajduk Veljka i Stari korzo, postojeći drvored se zadržava, a zelena traka upotpunjuje sadnjom zimzelenog niskog žbunja, naizmenično sa travnom površinom.

Zelena traka sa parne strane ulice Jovana Šerbanovića, paralelno sa zgradom Osnovne škole „Dositej Obradović“ sa drvoredom lipa se zadržava, uz uklanjanje jednog stabla i sadnju novog.  

Zelena traka sa drvoredom lipa sa parne strane ulice Jovana Šerbanovića, paralelno sa Ekonosmko-trgovinskom školom,  takođe ostaje, uz sadnju niskog zimzelenog žbunja po celoj površini zelene trake.  

Continue Reading
Povezane teme...
To Top