Gradište nagrađeno za transparentnost i učešće javnosti u radu

Veliko Gradište

Događaji

Gradište nagrađeno za transparentnost i učešće javnosti u radu

Foto: Opština Veliko Gradište

How Good Of A Friend Are You Really?

Održan skup u Velikom Gradištu povodom dodeljene godišnje nagrade za najbolju opštinsku upravu u oblasti transparentnosti i učešća javnosti u radu, za primer dobre prakse pod nazivom “ Uključivanje javnosti u proces izrade Odluke o budžetu za 2021. godinu“. Dobijena sredstva uložena su u renoviranje i adaptaciju svečane sale u kojoj su se okupili današnji učesnici.

Na prvom nacionalnom godišnjem takmičenju u 2018. godini, opština Veliko Gradište osvojila je treće mesto, podsetio je Dragan Milić, predsednik opštine Veliko Gradište, i istakao:

„Tu se nismo razočarali i, naravno, motivisalo nas je da se prijavimo već posle godinu dana i da unapredimo transparentnost rada lokalne samouprave i građansko učešće uvođenjem javnog budžetskog portala i inovativnim pristupom uključivanja mladih i đaka osnovnih i srednjih škola u javne rasprave o budžetu koje je sprovela radna grupa za izradu budžeta“.

Nagrade za lokalne samouprave obezbedilo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave iz Budžetskog fonda za program lokalne smouprave, u iznosu od po 2,3 miliona dinara, dok je dodatni nagradni fond od 1,8 miliona dodelila Stalna konferencija gradova i opština iz budžeta projekta “Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“ sprovedenom u okviru programa “Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i oscijalne uključenosti – Swiss PRO u saradnji sa Vladom Srbije, a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO. Deo sredstava u iznosu od 2,5 miliona obezbedila je i lokalna samouprava sa čime je ukupna investicija iznosila 6,6 miliona dinara.

Kako je najavio predsednik Milić, projektom MDULS-a odobrena su i sredstva od osam miliona dinara za e-Skupštinu te je danas u opštini potpisan i ugovor kroz koji će u ovoj sali uskoro biti instalirana oprema kojom će biti unapređen rad skupštine.

Kao najznačajniji rezultat projekta, predsednik opštine je istakao uključivanje građana u kreiranje budžeta gde su bili u poziciji da kažu gde treba uložiti sredstva, da vide za šta izdvajaju svoj dinar kroz porez i budu zadovoljni realizacijom predloga.

“Nema tajni u budžetu – budžet treba da ide na sajt, građani, poreski obveznici, moraju budu informisani gde se troši novac i to uvek treba da bude dostupno“, naglasio je Milić.

Šef kabineta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Lovčanski podsetio je još jednom na uspostavljenje godišnje nagrade za najbolju lokalnu samoupravu.

“Namera je bila da se iz mnogih svakodnevnih aktivnosti koje sprovode JLS izdvoje nagrade i promovišu one koje posebnim primerom ukazuju na moguće pravce promene u oblasti dobre uprave“, kazao je Lovčanski.

On je naglasio da je bilo evidentno da je opština Veliko Gradište putem sprovedenog anketiranja i održavanjem sastanaka i sveobuhvatne javne rasprave omogućila svim zainteresovanim stranama da daju svoje predloge i uključila ih u proces donošenja odluke o budžetu.

Šef Kabineta ministarke MDULS najavio je i da će opština, kroz program “Partnerstvo za lokalni razvoj“ koji Ministarstvo sprovodi u saradnji sa UNDP , u 2022. godine rekonstruisati sistem javne rasvete, a koji se finansira i delom iz sredstava Evropske investicione banke. Tom prilikom stare svetiljke biće zamenjene novim na LED tehnologiji, kao i instalacije novih razvodnih tabli i sistema daljinskog upravljanja i nadzora i podešavanja na preko 4.500 punktova u 25 sela čime će se ostvariti pozitivan uticaj na životnu sredinu, smanjenje resursa za održavanje i uštedu u potrošnji električne energije za preko 50 odsto, ali i bezbednost građana i imovine te lokalni turizam.

Predstavnica Programa Swiss PRO i UNOPS Maida Jusufović istakla je da Vlada Švajcarske preko 20 godina pomaže razvoj Srbije i jedna od prioritetnih oblasti je dobro upravljanje sa ciljem da se gradovi i opštine podstaknu da aktivno unapređuju usluge koje pružaju građanima te da je opština Veliko Gradište istaknut primer i partner tog programa na ovom putu.

“Transparentnost i odgovorno upravljanje poverenim sredstvima, ne samo javnim, od krucijalne je važnosti u svakom radu zato jer je tu bitno poverenje, eliminacija potencijalne korupcije kao i planiranje daljeg razvoja svake LS“, naglasio je Neven Dobrijević, predstavnik programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Čestitajući opštini Veliko Gradište na uspehu, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Nikola Tarbuk istakao je kako je ovo pravi primer kako jedna opština može da različite projekte i različite inicijative uveže u jedan pun dobitak. On je dodao i da je opština jedna od prvih 10 koje je u prvoj fazi krenula da otvara Budѕetski portal što je pokazalo nameru da transparentno upravlja sopstvenim finansijama što je i dovelo do toga da dobije prvu nagradu u ovoj kategoriji.

Uz prateću video prezentaciju, predstavnica opštine Veliko Gradište i član Radne grupe za izradu budžeta Dajana Stojanović predstavila je glavne rezultata transparentnosti i uključivanja javnosti u radu lokalne samouprave. Kako je, između ostalog navela, proces participativnog budžetiranja sastojao se iz tri faze:  obaveštavanja javnosti o procesu,  uključivanja građana u proces i faze obaveštavanja javnosti o sprovedenom procesu sa namerom opštine da u toku samog procesa ostvari direktan kontakt sa što veći brojem građana radi što veće transparentnosti i  predstavljanja na što jednostavniji način.

To Top