Gradsko veće Požarevca priprema tri važne odluke

Požarevac

Društvo

Gradsko veće Požarevca priprema tri važne odluke

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Lokalna samouprava Požarevac obaveštava građane da je u toku priprema određenih podzakonskih akata i poziva ih da komentarišu, daju predloge i sugestije.

U pitanju su tri važne odluke: Odluka o postavljanju letnjih bašta na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju, Odluka o postavljanju manjih montažnih objekata na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju i Odluka o komunalnom uređenju kojom se se propisuje opšta uređenost naselja, postavljanje objekata i uređaja na površinama javne namene i površinama u javnom korišćenju, uređivanje i održavanje javnog zelenila, održavanje javne higijene, kao i uređenost izvođenja kulturnog ili artističkog programa na tim površinama.

Predlozi, sugestije, inicijative, komentari i foto dokumentacija dostavljaju se Gradskoj upravi Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, Požarevac do 10. decembra.

Nakon analiziranja prikupljenih primedbi, predloga i sugestija sačiniće se nacrti Odluka koji će biti objavljeni na internet stranici grada Požarevca radi upoznavanja javnosti sa njihovim sadržajem i upućivanja dodatnih sugestija.

To Top