Intenzivirani radovi u vinogradu

Braničevo

Poljoprivreda

Intenzivirani radovi u vinogradu

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Vinogradari tokom aprila imaju dosta posla u zasadima vinove loze.

Pravo  je vreme za podizanje novih vinograda sa proizvedenim kalemovima iz prethodne vegetacije, a koji su dobijeni u februaru i očuvani u trapovima. Na manjim parcelama postojećih vinograda, gde su manja rastojanja među čokotima, trebalo bi obaviti prihranu azotnim đubrivom na dva načina - oko čokota, ili po celoj površini. Vreme je da se privede kraju rezidba na zrelo, a sam čokot, krakove i lukove treba privezati za naslon kako bi rasli pravilno.

„Đubrivo se unosi pre duboke obrade zemljišta, a vrši se otvaranjem kružnog rova oko svakog čokota, poluprečnika 20 do 25 centimetara od čokota, gde se ubacuje stajnjak i fosforno đubrivo, a po potrebi i kalijumovo.Planira se 300 do 350 kilograma po hektaru kalijumovog đubriva i to u dva navrata - pola u aprilu, a druga polovina u maju pred cvetanje loze. Rov se potom zatrpa kako đubrivo ne bi isparilo, ali i da bi uz padavine bilo dostupnije korenovom sistemu. Na većim površinama đubrenje se obavlja po celoj površini i potom zaorava. Takođe, preporučuje se unos 10 do 15 kilograma azotnog đubriva po aru vinograda, zajedno sa folijarnim đubrivima (đubrenje preko lista) kada se oformi zelenišna masa. Kada mladi lastari sredinom aprila dostignu dužinu od tridesetak centimetara neophodno je ukloniti nabujale nerodne lastare ili one koji se formiraju iz jalovaka“, rekla je Vesna Jović, profesorka voćarstva i vinogradarstva u Poloprivrednoj školi sa domom učenika „Sonja Marinković“.

 

U ovom periodu proređuju se i tek formirane cvasti, kako ne bi opterećivale čokot i dovele do toga da formirani grozdovi budu sitniji i rehuljavi (oboleli od sive truleži). Od aprila pa sve do juna traje zaštita od bolesti i štetočina. Zaštita ima ključnu ulogu i zavisi od vremenskih prilika. Najrasprostranjenije su tri bolesti: plamenjača, pepelnica i siva plesan.

„Plamenjača kreće od maja i do kraja vegetacije može „obrati“ ceo rod. Najaktivnija je u vreme porasta lastara u dužinu, kada oni dostignu 30 do 40 centimetara. Prva zaraza da se primetiti na naličju lista u vidu beličastih pega koje ostavljaju uljani trag. Pri povoljnim uslovima zaraza se intenzivno širi pa je do cvetanja neophodno izvesti jedno do dva tretiranja sredstvima na bazi bakra. U našim agroekološkim uslovima vinova loza cveta oko 25. maja, već sada treba krenuti sa zaštitom od plamenjače. Zaštita od pepelnice počinje kada lastari dostignu dužino od 10 do 20 centimetara, a drugo tretiranje je deset dana pred cvetanje. Za razliku od plamenjače, infekcija pepelnicom može se suzbiti posle prvih vidljivih zaraza. Preparati za zaštitu ove dve bolesti mogu se kombinovati“, preporučuje Jović.

 

Nakon cvetanja primenjuju se agrotehničke mere na samim čokotima vinove loze: prekraćivanje lastara, odnosno, uklanjanja dela lastara sa ciljem da im se zaustavi porast na desetak dana, a hrana usmeri ka cvastima. Ova mera se izvodi pinciranjem zalamanjem i zakidanjem.

„Pinciranjem se uklanjaju vrhovi lastara sa nekoliko mladih listova i to neposredno pred cvetanje. Ovom merom poboljšavamo oplodnju. Kod zalamanja treba da razlikujemo rodne od nerodnih lastara i da rodni lastar prekratimo iznad poslednje cvasti. Dobijamo 8 do 10 listova formiranih, koji su veoma neophodni, jer su to mladi listovi koji vrše fotosintetsku aktivnost i samim tim hrane čokot i grozdove koje smo ostavili. Uklanjanje zaperaka karakterističnih kod sorti sa jakim porastom i razgranatosti lastara (kardinal, traminac), neophodno je jer prisustvo zaperaka u velikoj meri otežava špalirsko gajenja vinove loze, zato što zbog gustine dolazi do nedovoljne osunčanosti i provetrenosti i lakše dolazi do oboljevanja. Plodovi ne mogu da dobiju intenzivnu boju i šećeri su manje zastupljeni. Preporučuje se prekraćivanje zaperaka, jer su oni fotosintetski aktivni“, zaključuje naša sagovornica.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top