Invaliditet kao prepreka od detinjstva do starosti (FOTO)

Požarevac

Društvo

Invaliditet kao prepreka od detinjstva do starosti (FOTO)

Foto: G.M.

How Good Of A Friend Are You Really?

Osobama sa bilo kojom vrstom invaliditeta znatno je otežan put kroz život. Pored porodice, tu su i organizacije koje rade sa njima. Šta muči i sa kojim nedaćama se bore Požarevljani koji imaju cerebralnu ili dečiju paralizu, osobe oštećenog vida i civilni invalidi rata, tema je kojom ćemo se baviti u ovom tekstu.

Od najaranijieg detinjstva osobe koje su obolele od cerebralne paralize su se susretale sa raznim problemima, gde najpre nisu mogli da ostvare pravo na školovanje. Kasnije su deca pohađala tzv. specijalna odeljenja.

Naša deca ukoliko su mentalno sposobna pohađala su redovnu nastavu, dok su deca sa smanjenim mentalnim sposobnostima uključivana u specijalna odeljenja u Beogradu, gde su lečena. Po mom dugogodišnjem iskustvu sa invalidima, saradnja sa školama je bila dobra, na baš svuda, ali nije bio ni veliki broj dece sa cerebralnom paralizom koja bi mogla da se uključe u redovno školovanje“, kaže Radmila Stjepović, sekretar Društva za cerebralnu i dečiju parlizu Požarevac.

 

Radmila Stjepović, sekretar Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Požarevac

Problemi i rešenja u obrazovanju dece sa invaliditetom

Poslednjih godina za invalide su uvedene određene usluge socijalne zaštite, koje imaju za cilj da im olakšaju školovanje, ali život uopšte.

 „Deci oboleloj od cerebralne paralize najpotrebniji je personalni asistent, eventualno lični pratilac. Personalni asistent kao usluga socijalne zaštite je u začetku, predviđena je zakonom o socijalnoj zaštiti kao jedan vid usluge koja se sprovodi kao pilot projekat već četiri godine, a finasira ga lokalna samouprava i predviđena je Lokalnim akcionim planom za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom grada Požarevca 2015 - 2020. Potrebno je još toga razjasniti jer nije baš u praksi tako jednostavno, ni lako za personalne asistente“, rekla je Stjepović.

Kaže da postoji velika razlika između ličnog pratioca i personalnog asistenta, jer personalni asistenti zadovoljavaju bazične potrebe osoba sa invaliditetom, obolele od cerebralne paralize.

Personalni asistent treba da im pomogne da savladaju životne potrebe, u održavanju higijene, oko pripreme hrane, oblačenja i svlačenja potom ako treba da zadovolje neke lične potrebe, da odu na pozorišnu predstavu, da izađu u bioskop ili kafić. Te bazične potrebe su izuzetno bitne za osobe sa cerebralnom paralizom ili multiplasklerozom,odnosno osobe koje su vezane za kolica. Lični pratilac je slična usluga socijalne zaštite. Oni prate osobu sa invaliditetom, prisustvuju njegovom obrazovanju, u vrtiću. Pedagoški asistent bi dobrodošao u školama sa inkluzivnim obrazovanjem. Svaka invalidnost je posebna za sebe i tu postoje razlike u potrebama“, naglasila je Stjepović.

 Za osobe oštećenog vida postoji škola za slepe „Veljko Ramadanović“ u Beogradu koja je veoma uspešno iškolovala brojne učenike od kojih su pojedini stekli i visoko obrazovanje.. Pored toga deca oštećenog vida mogu da se školuju i u inkluzivnim odeljenjima, što je već odluka roditelja.

Deci oštećenog vida nisu na raspolaganju lični pratioci ili pedagoški asistenti. Ako su deca obuhvaćena inkluzivnim obrazovanjem roditelji ih vode u školu, a u specijalnoj školi su preko cele nedelje bez roditelja. U specijalnoj školi deca se kreću sasvim normalno jer su razvila osećaj, trče, jure se kao i u svakoj školi. Udžbenici se teško nabavljaju jer su oni na Brajevoj azbuci, ali u specijalnoj školi ih ima. Deca u inkluzivnom obrazovanju su još u gorem položaju jer uglavnom uče iz običnih udžbenika, tako što im neko čita“, navela je Milana Šestan, sekretar Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih Požarevac.

 

Milana Šestan, sekretar Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih

Problem zapošljavanja

Među populacijom koja ima cerebralnu paralizu u gradu nema visoko obrazovanih, ali ih u Srbiji ima. Obrazovanje i uposlenost, kako kaže Stjepović, zavise od toga da li postoje mogućnosti da osobe obolele od crebralne ili dečije paralize dođu do škole, do ustanove u kojoj bi radili. Pre nekoliko godina jedna učenica je pohađala Ekonomsku školu i evidentiran je problem rampe, što je u saradnji sa školom i lokalnom samoupravom rešeno.

Rampa u Ekonomskoj školi u Požarevcu

Zapošljavanje osoba oštećenog vida je teško kao i kod svih inavalida, da ne kažem nikakvo“, kazala je Šestan.

 Zakon o radu je predvideo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na 20 radnih mesta treba da se uposli jedna osoba sa invaliditetom. Obe sagovornice nemaju baš lepa iskustva sa tim problemom. Sećaju se slučaja kada je zaposlena osoba sa invaliditetom, ali pošto uvek postoje rupe u zakonu, primljena je na određeno vreme. Međutim, poslodavci su našli rešenje da ukoliko u firmi već  postoje radnici sa nekom drugom vrstom invaliditeta ili telesnim nedostatkom,onda  njih prikazuju kao osobe sa invaliditetom.

Najveću korist imamo od javnih radova, za tri do četiri osobe koliko uspemo da uposlimo. Zapošljavanje po ovom osnovu je nedovoljno, jer javni radovi traju samo četiri meseca. Veći problem je kod osoba oštećenog vida, jer se radi o veoma obrazovanim osobama, koje su veoma i inteligentne. Trenutno imamo po jednog fizioterapeuta i masera, a mogućnost zapošljavanja je preko javnih radova. Jedva smo upeli fizioterapeutu da obezbedimo stažiranje“, kaže Šestan

Ne primaju sve osobe sa invaliditetom tuđu negu i pomoć i uvećani dodatak, a ko će dobiti zavisi od stepena invaliditeta.

Veliki je problem zapošljavanje osoba sa invaliditetom koje imaju 100 odsto oštećenja ili dva puta po 70 odsto i imaju prava na tuđu negu i pomoć i uvećani dodatak, jer ukoliko se zaposle ta prava im se ukidaju i vraćaju im se kada im prestane radni odnos, jer ne mogu po dva osnova da budu osigurani. Kod nas toga nije bilo, ali u Srbiji jeste,  pojedine osobe pri prestanku radnog odnosa nisu ponovo ostvarile pređašnje pravo“, objasnila je Stjepović.

Svakodnevni problemi osoba sa invaliditetom

Stjepović smatra da su fizičke barijere glavni problem za osobe koje su vezane za kolica.   

Neadekvatni ispusti za invalidska kolica

Razne institucije u gradu nemaju pristup, mada se to poslednjih godina dosta poboljšalo, ali uvek postoji prostor za više. Trotoari su problem, jer i tamo gde postoje, ispusti nisu baš urađeni kako treba. To je problem i za dečija kolica i stare osobe, taj prilaz je neadekvatan. Planiramo da pokrenemo inicijativu i da sa lokalnom samupravom poradimo na tom problemu. Postoji lift za pristup u PIO Fondu, ali je toliko nepristupačan i nije adekvatan“, objašnjava Stjepović.

 

Lift na ulazu u PIO i RFZO

Slepim i slabovidim osobama za normalno kretanje po gradu neophodni su zvučni ili govorni semafori, koji su do pre nekoliko godina postojali u Požarevcu. Međutim, kada su se pokvarili, niko ih više nije popravio.

Nekada su postojali govorni semafori u Požarevcu

Lepa stvar u celoj priči je da je građanstvo spremno da pomogne slepim i slabovidima da pređu ulicu. Reljefnih pločica vodilja u principu ima, ali nisu postavljene najsrećnije i pitanje je koliko su one dostupne, jer vozači se parkiraju i poljima za OSI. Poput ostalih invalida i slepe i slabovide prate problemi na svakom koraku, ako nemaju pratnju ništa ne mogu da završe.  Problema je na sve strane, a rešenja nema, niti će biti u skorije vreme. Invalidima se veoma malo ljudi bavi,  vrlo malo se zna o invalidima. Mi koji radimo sa njima znamo njihove mogućnosti i probleme, ali nas veoma malo pitaju i malo koga interesuje šta imamo da kažemo po tom pitanju, šta bi moglo da se menja, da se doda, unapredi. To je jedno klupko koje se neće odmrsiti dugo godina, a problemi postoje godinama“, smatra Šestan.

 

Loše rešenje za postavljanje reljefnih pločica vodilja

Civilnih invalida rata u Požarevcu ima malo i to su osobe sa invaliditetom koje su stradale u ranom detinjstvu, kao civili, od zaostalog ratnog materijala ili su bili žrtve nasilja u ovom poslednjem ratu. Bilo ih je više ranijih godina, ali su se raselili.To su mahom staračka domaćinstva.

 „Njihov problem je bio ostvarivanje prava na pomagala, jer se radi o osobama koje su izgubile vid ili deo tela. Ta kategorija bila je prosto zaboravljena u sistemu zaštite. Godinama smo se borili da se njihov status drugačije gleda. Trenutno se usklađuje Zakon o ratnim i vojnim invalidima, tako da bi trebalo da im se da pravo civilne invalidnine, invalidski dodatak, dodatak na ortopedska pomagala, porodična penzija. Njihov problem je i ekonomske prirode, zapravo oni su čak i u najgoroj situaciji, jer su i stari i invalidi. Kroz LAP pokušavamo kroz međugeneracijsku saradnju da podelom paketa pokušamo da smanjimo taj stepen siromaštva. Svakodnevno smo sa njima u kontaktu i nam izlažu svoje probleme“, kaže Stjepović, koja je uključena u rad i ove organizacije.

Problemi organizacija koje se bave OSI

Stjepović navodi da su organizacije koje se bave invalidima po novom zakonu svrstane u red udruženja, a ustvari su to reprezentativne organizacije osoba sa invaliditetom, neke postoje i više od poka veka.

Konitnuirano se bavimo problematikom osoba sa invaliditetom, od rođenja preko zapošljavanja do penzionisanja, što retko ko shvata i razume. U Srbiji je pokrenut proces preko Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, da se te organizacije izuzmu iz zakona o udruženjima. Mi radimo od 7 do 15 časova, od ponedeljka do petka. individualni i grupni rad sa strankama, kontaktiramo stranke,  idemo na teren, znamo njihove probleme, bilo da je u pitanju bolest, zapošljavanje.Mi smo mobilni servis usluga u svim sferama. Po ovom zakonu kada konkurišemo za sredstva , što činimo projektima, samim tim su nam oduzeta sredstva, a drugih  nemamo. Mi smo nazvali projekat „Non stop“ jer mi non stop radimo, to je naša radovna delatnost. Pratimo zakon, po službenoj dužnosti, učestvujemo u njegovoj izmeni preko naših matičnih organizacija na republičkom nivou“, objašnjava sekretar Društva za cerebralnu i dečiju paralizu.

Šestan navodi da se organizacije invalida umnogome razlikuju od udruženja koja se bave zabavom ili pojedinim segmentom.

Mi imamo i ozbiljne stvari, a u istom smo košu sa udruženjima koja se na primer cele godine bave igranjem šaha, školicom šaha za decu. Razlika je velika, a nju niko ne pravi. Ne umanjujemo mi njihovu važnost, ali nismo isto. Mi posredujemo kod svih institucija da bi ostvarili prava naših članova. U neku ruku jesmo produžena ruka Centra za socijalni rad i možemo puno toga da im pomognemo“, istakla je Šestan.

 

Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih

Sve organizacije invalida učestvovale su u kreaciji aktuelnog LPA što je, saglasne su obe sagovornice, bilo prvi put da ih neko pozove. U LAP- u je navedeno koje su to organizacije od javnog interesa na teritoriji grada Požarevca.

Ovaj tekst nastao je u sklopu projekta “ Lokalna zajednica je i moja kuća ” koji sufinansira grad Požarevac po osnovu Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Požarevca  u 2019. godini

-  Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

To Top