Ispumpano 38 miliona kubika vode

Kostolac

Privreda

Ispumpano 38 miliona kubika vode

Foto: “Enegija Kostolac”

How Good Of A Friend Are You Really?

Ispumpano oko 32,7 miliona kubnih metara vode sa dubinskog odvodnjavanja i gotovo 5,3 miliona kubnih metara vode metodom površinskog odvodnjavanja.

Odvodnjavanje Površinskog kopa „Drmno“ osnovni je preduslov za nesmetani rad i napredovanje osnovne rudarske mehanizacije. Zbog toga je od velike važnosti efikasan rad velikog broja objekata za isušivanje ležišta.

Daljinsko praćenje sistema za odvodnjavanje iz dispečerskog centra

Prema podacima Službe odvodnjavanja Površinskog kopa „Drmno“, 2020. je ispumpano ukupno 38 miliona kubnih metara vode. Sistemima za dubinsko odvodnjavanje ispumpano je oko 32,7 miliona, a gotovo 5,3 miliona kubnih metara vode objektima za površinsko odvodnjavanje.

Analiza pokazuje da je za svaku tonu iskopanog uglja bilo potrebno da se ispumpa 4,26 kubnih metara vode sa dubinskog i površinskog odvodnjavanja, odnosno da je za svaki kubni metar otkopane jalovine ispumpano oko 0,82 kubika vode.

U 2020. godini bila su maksimalno aktivna 384 bunara. Prosečno je radio 351 bunar, od kojih je oko 90 odsto bunara bilo u neprekidnom režimu rada.

“Najviše vode ispumpano je LC-XVI linijom bunara za dubinsko predodvodnjavanje, oko 11 miliona kubika vode. Površinski akumulirana voda direktno se ispumpavala van kontura kopa iz šest vodosabirnika. Površinskim odvodnjavanjem iz vodosabirnika VS-1, koji je na najnižoj koti kopa, evakuisano je više od 3, 2 miliona kubnih metara vode”, rekao nam je Jovan Zdravković, šef Službe odvodnjavanja.

 

Jovan Zdravković

 Iz regulisanog korita stare Mlave mesečno se crpnom stanicom „Srećno“ ispumpavalo oko 400.000 kubika vode. Iz vodosabirnika VS-8 mesečno se, prosečno, crpelo 550.000 kubnih metara vode u izmešteno korito Dunavca. Unutar kontura kopa, zavisno od padavina i razvijenosti kanalske mreže, mesečno se prepumpavalo i od 100.000 do 260.000 kubnih metara vode, kaže Zdravković.

Continue Reading
Povezane teme...

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top