Izgradiće se novo kontejnersko naselje PK Drmno 

Kostolac

Privreda

Izgradiće se novo kontejnersko naselje PK Drmno 

Foto: Energija Kostolac

How Good Of A Friend Are You Really?

Kontejnersko naselje Zapad treba da, prateći razvoj kopa, obezbedi uslove za smeštaj oko 900 radnika i otkloni nedostatke sadašnje pozicije kontejnerskog naselja Drmno.

Na Površinskom kopu  Drmno  počele su pripreme za izgradnju logističkog naselja na krajnjoj zapadnoj granici kontura ležišta Površinskog kopa  Drmno .

U ovoj godini treba da se završe postupak eksproprijacije dva hektara zemljišta, uradi projektna dokumentacija i sprovede postupak javne nabavke kako bi sve bilo pripremljeno za početak izgradnje naselja u narednoj godini. 
Do sada su izgrađena dva kontejnerska naselja, u selu Drmno i na istočnoj granici površinskog kopa, na potezu sela Kličevac.

S obzirom na dinamiku širenja kopa i proširenje proizvodnih kapaciteta na 12 miliona tona uglja godišnje, ukazala se potreba za izgradnjom objekata za smeštaj radnika u pravcu napredovanja rudarske mehanizacije. Ono će biti locirano u neposrednoj blizini trafostanice  Rudnik 4 .
Postojeća lokacija kontejnerskog naselja Drmno je prevaziđena s obzirom na to da se situacija na kopu od formiranja ovog naselja do danas značajno izmenila“,  rekao je Mašan Trifunović, direktor Direkcije za proizvodnju uglja. 

Front otkopavanja je udaljen i proširen Povećale su se dužine transportnih sistema otkrivke i uglja. Pomerio se front odlaganja otkrivke, tako da je naselje ostalo u pozadini odlagališta, a povećao se i broj sistema na otkopavanju otkrivke. Značajno su udaljene i odvodne linije bunara.
Kontejnersko naselje treba da obezbedi uslove za smeštaj oko 900 radnika koji rade na prvom, trećem, četvrtom i šestom jalovinskom sistemu. Biće obezbeđen i prostor za smeštaj radnika pomoćne mehanizacije koji će pružati logističku podršku za rad sistema u ovom delu kopa.
U novom naselju biće smešteni i zaposleni koji rade na pomeranju tračnih transportera. U okviru savremenog naselja biće obezbeđen smeštajni prostor za nadzorno-tehničko osoblje, koje će upravljati organizacijom rada rudarskih sistema u ovom delu kopa. Novo naselje biće opremljeno svom neophodnom infrastrukturom. Radnici u novom naselju imaće na raspolaganju prostorije za presvlačenje, kupanje, održavanje raporta, sastanaka itd. Ispred naselja, do koga će se dolaziti asfaltnim putem, planira se izgradnja i velikog parkinga“, ističe Trifunović.
U kontejnerskom naselju na istočnoj strani ostaće zaposleni koji rade na petom i drugom jalovinskom rudarskom sistemu, kao i zaposleni angažovani na ugljenom sistemu. Pored njih, na ovoj lokaciji ostaće i deo zaposlenih pomoćne mehanizacije koji će pružati logističku podršku zaposlenima sa pomenutih sistema u ovoj zoni kopa  Drmno .
                            Efikasnost

Postojeći položaj kontejnerskog naselja Drmno stvara određene probleme. Gubi se mnogo vremena u prevozu radnika, produženo je vreme dolaska ekipa za intervencije na terenu. Pored toga, povećano je habanje vozila i mehanizacije, veća je potrošnja goriva. Zbog navedenih razloga, poslovodstvo rudarskog sektora ogranka  TE-KO Kostolac , odlučilo je da počne sa izmeštanjem postojećeg naselja Drmno na zapad, prateći dinamiku razvoja kopa.

Continue Reading

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top