Jalovina iznad bilansa

Kostolac

Privreda

Jalovina iznad bilansa

Foto: “Energija Kostolac”

How Good Of A Friend Are You Really?

Za pet meseci rudarskom mehanizacijom angažovanom na otkrivanju uglja otkopano je ukupno 19,3 miliona kubika čvrste mase, što je za četiri odsto više od bilansa za ovaj vremenski period .

U prvih pet meseci ove godine beleži se porast proizvodnje otkrivke na Površinskom kopu Drmno, što je jedan od ovogodišnjih proizvodnih prioriteta. Izrečenu konstataciju potvrđuju i podaci Službe za praćenje i analizu proizvodnje u ogranku TE-KO Kostolac.  Za pet meseci otkopano je ukupno 19.349.323 kubika čvrste mase, što je za četiri odsto više od bilansa za ovaj vremenski period. U odnosu na isti period prošle godine, ostvaren je značajan rast proizvodnje otkrivke od čak 55 odsto. Ostvarena proizvodnja u prvih pet meseci 2020. godine nominalno je veća za 6.844.712 kubika čvrste mase u odnosu na isti period prošle godine.

Odlagalište jalovine

Značajan skok proizvodnje otkrivke zabeležen je u protekla tri meseca. Novi šesti BTO sistem u značajnoj meri doprinosi povećanju proizvodnje. Njegovo učešće u ostvarenoj petomesečnoj proizvodnji iznosi 27 odsto, odnosno 5.223.461 kubik jalovine. Prekoplansku proizvodnju od 14 odsto ostvarili su i zaposleni na petom BTO sistemu, koji su proizveli 4.597.686 kubika jalovine. Treći BTO sistem proizveo je 3.303.222 kubika jalovine, iako nije radio sve vreme zbog ulaska u remont. Pored njega, tokom marta i delom aprila van proizvodnje bio je drugi BTO sistem zbog remonta. I pored toga, ovaj sistem ostvario je proizvodnju od 2.736.302 kubika. Dobri rezultati beleže se i na ostalim rudarskim sistemima shodno njihovim tehničkim kapacitetima, tehničko-tehnološkim uslovima i radnom okruženju.

Ostvareni rezultati nedvosmisleno potvrđuju konstataciju da se situacija sa proizvodnjom jalovine popravlja u odnosu na prošlu godinu i da ima uzlazni trend koji će se svakako odraziti i na povećanje ukupnih eksploatacionih rezervi uglja na kopu Drmno.

Od početka godine, a zaključno s majem, na Površinskom kopu Drmno iskopano je 3.574.054 tone uglja. Proizvodnja uglja na kopu Drmno je u direktnoj vezi sa potrebama rada termoenergetskih kapaciteta instaliranih u Kostolcu i obezbeđivanja adekvatnih količina rezervi uglja na deponijama. Značajniji rast proizvodnje uglja treba očekivati tek po završetku novog termoenergetskog kapaciteta koji je u izgradnji. Kada je u pitanju kvalitet uglja, kako u ovoj, tako i u prošloj godini, on je dobar i ujednačen. U odnosu na prvih pet meseci prošle godine, zabeležen je rast odvoza sitnog uglja za 445.103 tone uglja zbog potreba rada drugih termoenergetskih postrojenja u okviru EPS-a.

Na osnovu svih pokazatelja, može se konstatovati da je na Površinskom kopu Drmno proizvodnja stabilna, kontinuirana i predvidiva, kada je u pitanju iskopavanje i prerada uglja, a evidentan je uzlazni trend proizvodnje otkrivke. To će u značajnoj meri doprineti uvećanju količina otkrivenog uglja i njegovoj relaksiranijoj proizvodnji u narednom periodu.

 

                  Jalovina za pet meseci

 

Šesti BTO sistem 5.223.461 m3 jalovine

Peti BTO sistem 4.597.686 m3 jalovine

Četvrti BTO sistem 1.998.821 m3 jalovine  

Treći BTO sistem 3.303.222 m3 jalovine

Drugi BTO sistem 2.736.302 m3 jalovine

Prvi BTO sistem 1.489.831 m3 jalovine

To Top