JEDNOGLASNO: Usvojen budžet opštine Žagubica za 2020.godinu

Žagubica

Ekonomija

JEDNOGLASNO: Usvojen budžet opštine Žagubica za 2020.godinu

Foto: zagubica.org.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

Budžet opštine Žagubica u narednoj godini oko 458 miliona dinara.

Na nedavno održanoj sednici Skupštine opštine Žagubica najznačajnije tačke bile su rebalans budžeta i usvajanje budžeta opštine za 2020.godinu. Budžet je usvojen jednoglasnom odlukom 23 odbornika.

 “Budžet posle rebalansa iznosi 546 miliona dinara, što u prihodima i u rashodima iznosi isto. Budžet za 2020. godinu iznosi oko 458 miliona dinara, i u prihodima i u rashodima. Imamo u ovom budžetu kapitalne projekte koji se prenose iz prethodne godine, a najznačaniji su rekonstrukcija zgrade Mesne zajednice u Krepoljinu i pretvaranje u dečiji vrtić, zatim izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Osnovne škole Krepoljin, asfaltiranje parking platoa ispred manastira Gornjak i Elektronska uprava”, istakla je Olivera Pauljeskić, predsednica Skupštine opštine Žagubica.


Olivera Pauljeskić, predsednica Skupštine opštine Žagubica

Predsednica Skupštine je još kazala da su u budžetu planirana sredstva za finansiranje budžetskih korisnika, zdravstvene zaštite, kulture, sporta, poljoprivrede, osnovnog i srednjeg obrazovanja, socijalne zaštite. Takođe, nastavlja se i sa finansiranjem besplatnog vrtića, besplatnog prevoza učenika, besplatnog prevoza građana na teritoriji opštine Žagubica, jednokratne pomoći za svako novorođeno dete, za nezaposlene majke, besplatne užine za treće dete i socijalne slučajeve, i pomoć u kući za starija lica.

“Ono što je veoma bitno za ovaj budžet za 2020. godinu je da je restriktivan i realan“, zaključila je Pauljeskić.

Continue Reading
Povezane teme...
To Top