Kakav će biti ekonomski razvoj Požarevca do 2023. godine?

Požarevac

Društvo

Kakav će biti ekonomski razvoj Požarevca do 2023. godine?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Požarevački odbornici će na sednici zakazanoj za utorak, 14. decembar, između ostalog odlučivati o programu lokalnog ekonomskog razvoja Požarevca za period od 2021. do 2023. godine.

Lokalni ekonomski razvoj podrazumeva skup aktivnosti koje imaju za cilj da izgrade kapacitete lokalne zajednice da unapredi svoju ekonomsku budućnost i kvalitet života za sve. Kako je navedeno u predlogu odluke, program lokalnog ekonomskog razvoja Požarevca za period od 2021. do 2023. godine se donosi sa vizijom grada u kome građani biraju da žive, rade, investiraju i osnivaju svoje porodice.

Specifični ciljevi programa su: unapređenje poslovanja postojeće  privrede  grada i investicionog  ambijenta,  stimulisanje  produktivnosti,  stvaranje  uslova  za privlačenje investitora, pružanje  podrške  za  razvoj  malih  i  srednjih  preduzeća, podsticanje inovativnog i preduzetničkog ponašanja i razvoj preduzetništva.

Pored toga, ciljevi su još i stvaranje uslova za  osnivanje  novih  preduzeća,  podsticanje  uslova  za otvaranje novih radnih mesta, stvaranje uslova za sticanje praktičnih znanja i veština za samostalan rad, naročito mladih ljudi i teže zapošjlivih kategorija.

Akcenat će biti i na stvaranju novih proizvoda, kreiranju  lokalnog  finansijskog i adminstrativnog okvira za dodelu subvencija, jačanju konkurentnosti privrede, pozicioniranju Požarevca kao snažnog  privrednog  centra  u  regionu  i šire, stvaranju poželjne sredine za investiranje, poslovanje i život, kao i podsticaju u  uvođenju  novih  tehnologija  i  inovacija.

U predlogu progama se navodi da su predviđene tri programske mere: podsticanje zapošljavanja, privlačenje investitora i podsticanje konkurentnosti.

Podsticanje zapošljavanja će se realizovati u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje kroz lokalni akcioni plan zapošljavanja na godišnjem nivou, putem koga se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati, uključujući i ukupan iznos raspoloživog novca iz budžeta za podsticaje.

Privlačenje investitora planirano je kroz otuđenje građevinskog zemljišta u svojini grada po ceni manjoj od tržišne cene ili bez naknade, davanjem u zakup nepokretnosti u javnoj svojini grada ispod cene ili bez naknade, kao i obezbeđivanjem podsticajnih sredstava za nabavku postrojenja, mašina i opreme.

Podsticanje konkurentnosti trebalo bi da se postigne kroz proizvodne inovacije, podršku razvoja kooperativa, klastera i drugih oblika udruživanja, dobijanje međunarodnih sertifikata, obezbeđivanje sredstava za proširenje ili izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, kao i olakšavanje pristupa finansijskom tržištu kroz subvencionisanje kamata na dodeljene kredite.

Za program lokalnog ekonomskog razvoja iz ovogodišnjeg budžeta grada Požarevca izdvojeno je 25 miliona dinara.

To Top