Kako će biti rešen problem nezaposlenosti u Požarevcu?

Požarevac

Društvo

Kako će biti rešen problem nezaposlenosti u Požarevcu?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Gradsko veće Požarevca poziva sve građane, predstavnike civilnog društva i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom nacrta Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Požarevca.

Opšti cilj nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja je porast ukupne zaposlenosti u Požarevcu postignut usklađenim  aktivnostima relevantnih partnera prioritetno usmerenih na zapošljavanje teže  zapošljivih lica.

Posebni ciljevi su podsticanje zapošljavanja i socijalnog  uključivanja teže zapošljivih lica i posebno osetljivih kategorija nezaposlenih lica i razvoj ljudskih resursa.

Ovim nacrtom predviđene su mere aktivne politike zapošljavanja i to program javnih radova, program stručne prakse, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija  teže zapošljivih i subvencije za zapošljavanje-podrška samozapošljavanju.

U njemu se predlaže da se sredstvima u iznosu od 7.000.000 dinara finansira sprovođenje mere broj jedan – program javnih radova, kojom se planiran  upošljavanja 37 lica iz svih kategorija teže zapošljivih, a u trajanju od četiri meseca.

Takođe se predlaže da se sredstvima u iznosu od 3.000.000 dinara finansira  sprovođenje mere dva - aktivne politike zapošljavanja, program stručne prakse, a kojom se  planira upošljavanje ukupno 10 lica (tri lica sa višom stručnom spremom (180 bodova) u  trajanju od devet meseci i sedam lica sa četvorogodišnjom visokom stručnom spremom (240) bodova, u trajanju od 12 meseci).

Javna rasprava o Nacrtu održaće se u periodu od 16. do 23. juna.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Gradskoj upravi Grada Požarevca, putem elektronske pošte na adresu: [email protected] ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javnu raspravu o nacrtu  Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Požarevca za 2021. godinu“.

Po okončanju javne rasprave, Gradsko veće Grada Požarevca će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 10 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici grada Požarevca.

Više o tome pročitajte OVDE.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top