Kako će izgledati novi sportski centar u Golupcu

Golubac

Društvo

Kako će izgledati novi sportski centar u Golupcu

Foto: Pixabay.com

How Good Of A Friend Are You Really?

Urbanistički projekat izgradnje sportskog centra u Golupcu je na javnom uvidu još u utorak, 13. aprila.

Povod za izradu urbanističkog projekta izgradnje Sportskog centra u Golubcu je namera investitora da predmetno područje uredi i izgradi sportski centar manjeg kapaciteta. Cilj izrade urbanističkog projekta je utvrđivanje urbanističkih i drugih uslova za predmetno područje, radi realizacije planirane izgradnje – sportskih terena, manjeg akva parka i objekata prateće namene, poput restorana i pomoćnih prostorija.

Plansko područje obuhvata šest celina, od kojih je posebno interesantna prostorna celina „Centar“,  površine oko 25,47 hektara, koja obuhvata aluvijalnu ravan pored Dunava, gde se nalazi centralna gradska zona.

S obzirom na oblik i pravac pružanja centralnog gradskog jezgra, javni i komercijalni sadržaji su disperzno postavljeni, saglasno pravcu pružanja cele zone, sa nešto izraženijom koncentracijom između hotela i zgrade opštine. Nakon izmeštanja koridora državnog puta, stvoriće se uslovi za intezivniji razvoj i revitalizaciju gradskog jezgra, sa uvođenjem raznovrsnih turističkih, ugostiteljskih i drugih sadržaja u funkciji privlačenja turista.

Predviđeno je uređenje zone priobalja sa rekonstrukcijom obaloutvrde i sistema zaštite od provirnih voda, izgradnja bicikilističko-pešačke staze, izgradnja pristaništa i marine, uređenje površina za sportsko-rekreativne i zabavne sadržaje (plaža, javne zelene površine, sportski centar, ribarsko selo na lokaciji “donje marine” na izlaznom pravcu ka Donjem Milanovcu), čime se stvaraju uslovi za kvalitetan prihvat turista, koji bi pristigli vodenim putem, kao i za boravak turista i stanovništva.

Svi zainteresovani mogu se upoznati sa detaljima urbanističkog projekta još sutra u zgradi opštine Golubac i poslati primedbe i sugestije, ili na zvaničnom opštinskom sajtu. Detaljnije OVDE.

0 komentar(a)

Vaš komentar

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su osnačena *

To Top