Ko će ove godine prevoziti požarevačke đake?

Požarevac

Društvo

Ko će ove godine prevoziti požarevačke đake?

Foto: Arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Firme „Moto Boem Trans“ iz Negotina i  „Continental-Turs“ iz Kule zadužene su za prevoz učenika na području Požarevca do kraja februara. Gradska uprava raspisala je novu javnu nabavku.

Nabavka je oblikovana po partijama, za prevoz osnovaca i prevoz srednjoškolaca. Procenjena vrednost prve partije koja se odnosi na prevoz učenika u osnovnom obrazovanju na teritoriji grada Požarevca iznosi 38.909.090,00 dinara bez PDV-a, a druge koja predviđa prevoz učenika u srednjem obrazovanju na teritoriji Požarevca, 6.818.181,00 dinara bez PDV-a.
Pravo na učešće u postupku javne nabavke ima ponuđač koji je u prethodnih pet godina (2015, 2016, 2017, 2018. i 2019. godina) realizovao usluge prevoza učenika u vrednosti od najmanje 30 miliona dinara bez PDV-a, raspolaže tehničkim i kadrovskim kapacitetom, na osnovu vlasništva ili ugovora o zakupu/lizingu raspolaže sa najmanje 10 autobusa od čega najmanje osam sa kapacitetom sedišta preko 45 i najmanje dva mini busa sa kapacitetom sedišta od 9 do 30,  raspolaže servisnom radionicom za tehničko održavanje vozila ili da ima ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa jednom takvom radionicom i da ima u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme, ili radno nagažovanih po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima najmanje 10 vozača autobusa sa položenom „D“ kategorijom. 
Kriterijum za ocenjivanje ponuda je najniža ponuđena cena, a krajnji rok za podnošenje ponuda je 14. februar.
Ugovor za prevoz đaka u Požarevcu potpisan prošle godine sa firmama „Moto Boem Trans“ iz Negotina i  „Continental-Turs“ iz Kule, važi do 28.februara 2020.godine.
Da podsetimo, prošle godine rok za podnošenje ponuda prvobitno je bio 27.februar, ali je zbog izmene dokumentacije 21. februara rok produžen do 1. marta. Ugovor sa tadašnjim prevoznikom „Arriva Litas“ iz Požarevca je istekao 28. februara, a novi nije potpisan, te je ova kompanija izjavila za medije da od 1.marta nema pravni osnov za vršenje prevoza dece.
Dodela ugovora po ovoj javnoj nabavci uzbunila je javnost, jer je „Arriva Litas“  koja je godinama prevozila požarevačke učenike, ostala bez ovog posla.

<<KO ĆE PREVOZITI POŽAREVAČKE UČENIKE U 2019.GODINI?>>
<< PALA ODLUKA KO ĆE VRŠITI PREVOZ UČENIKA NA TERITORIJI GRADA Požarevca >>
 
<<ARRIVA OD DANAS NE PREVOZI UČENIKE U POŽAREVCU>>
 Portal E-Braničevo je tada istraživao ko su novi prevoznici požarevačkih đaka.

<< E-BRANIČEVO ISTRAŽUJE: KO SU NOVI PREVOZNICI UČENIKA I KO STOJI IZA TIH FIRMI? >>
 
Usledila je najava Arrive da će zatražiti zaštitu svojih prava.
   
<<ARRIVA LITAS ZATRAŽILA ZAŠTITU PRAVA, UGOVOR O PREVOZU NA ČEKANJU>>
 
<<UGOVOR ZA PREVOZ ĐAKA ČEKA ROK ZA ŽALBE, A  DO TADA... >>

Roditelji su preko društvenih mreža izražavali nezadovoljstvo izborom novog prevoznika,a na relaciji „Arriva Litas“ i gradonačelnik Požarevca, usledio je medijski „rat“ saopštenjima.

<<SAOPŠTENJE GRADA POŽAREVCA O PREVOZU UČENIKA U 2019.GODINI>>
<<GRADONAČELNIK POŽAREVCA ODGOVARA  ARRIVI>>
 Odluka o dodeli ugovora firmama „Moto Boem Trans“ iz Negotina i  „Continental-Turs“ iz Kule doneta je 7. marta. Ugovor o prevozu učenika potpisan je tek 30. aprila 2019. godine.

 

 

 

 

 
 

To Top