Ko će rekonstruisati Sunčani park u Požarevcu?

Požarevac

Društvo

Ko će rekonstruisati Sunčani park u Požarevcu?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Radovi na rekonstrukciji požarevačkog Sunčanog parka dodeljeni su grupi ponuđača iz Požarevca, Salakovca i Rumenke.

Pristigle su dve ponude, a ugovor je dodeljen firmama ,,Trans kop“ iz Požarevca, ,,Libra“ iz Salakovca i ,,Rasadnik Green IN“ iz Rumenke. Procenjena vrednost radova je oko 28 miliona dinara sa porezima.

Kriterijum za dodelu ugovora bila je najniža cena, a jedan ponuđač je zbog toga bio odbijen. Naime, ponuda privrednog društva za trgovinu i usluge ,,Životić JM“ iz Oreovice bila je za oko 270 hiljada dinara viša u odnosu na onu koju je ponudila grupa ponuđača.

Rekonstrukcija je planirana da traje 70 radnih dana. 

Podsećamo da radovi na rekonstrukciji Sunčanog parka između ostalog podrazumevaju demontažu parkovskih klupa, kanti za smeće, betonskih žardinjera, ograde, stubića, mobilijara, formiranje novog travnjaka, izgradnja dečijeg igrališta. Pored toga predviđeno je i sečenje stabala, vađenje panjeva, čišćenje terena od šuta i površinsko skidanje zemlje, kao i nabavka, transport i sadnja sadnica i žive ograde.

U PLANU REKONSTRUKCIJA SUNČANOG PARKA U POŽAREVCU

To Top