Ko su članovi Gradskog veća Požarevca?

Požarevac

Politika

Ko su članovi Gradskog veća Požarevca?

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Danas je na sednici lokalnog parlamenta izabrano i Gradsko veće Požarevca.

Članovi Gradskog veća Požarevca su:

1. Marija Vlajović, diplomirani menadžer

Rođena je 1978. godine u Požarevcu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Po obrazovanju je diplomirani menadžer, a trenutno je masterand na Odeljenju etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Iza sebe ima više od tri i po decenije bavljenja folklornom umetnošću kao član Gradskog ansambla narodnih igara i pesama Centra za kulturu Požarevac. Dala je veliki doprinos očuvanju i promovisanju srpske folklorne tradicije.

Od 2012. do 2021. godine bila je umetnički rukovodilac ansambla, a od 2021. do danas pomoćnica gradonačelnika za oblast turizma.

2. Ana Živković, dr veterinarske medicine

Rođena je u Požarevcu 1976. godine. Osnovnu školu završila je u Rabrovu, a u Požarevcu gimnaziju. Integrisane osnovne i master akademske studije završila je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu 2020. godine. Specijalističke studije na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica na ovom fakultetu završila je 2023. godine. Licencirani je doktor veterinarske medicine, a 2015. godine bila je stručni konsultant za farmaceutsku kuću “Bajer” Beograd. Učestvovala je 2016. na Sajmu nauke iz oblasti infektivnih bolesti, a od 2016. do 2023. godine u radnom odnosu je u veterinarskoj stanici “Dimitrijevićvet” Požarevac. Od 2023. godine je preduzetnica.

3. Predrag Mijatović, diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva

Rođen je 1978. godine u Požarevcu gde je završio osnovnu i srednju školu. Visoko obrazovanje stekao je u Novom Sadu, na Fakultetu tehničkih nauka, gde je trenutno doktorand. Od 2008. godine radi u Visokoj tehničkoj školi u Požarevcu kao asistent i predavač na studijskoj grupi elektrotehnike i računarstvo i mašinstvo. Autor je više naučnih stručnih radova iz oblasti telekomunikacija. Za predsednika Skupštine grada Požarevca izabran je 2020. godine, a 2023. za zamenika gradonačelnika.

4. Milan Jović, master profesor fizičkog vaspitanja i sporta

Rođen je 1989. godine u Požarevcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu diplomirao je 2013. godine, gde je završio i master studije. Više godina je radio kao trener sportske gimnastike i plivanja. Od 2015. godine radi u prosveti kao nastavnik u Medicinskoj školi u Požarevcu i OŠ “Sveti Sava”. Od 17. avgusta 2020. godine obavljao je funkciju člana Gradskog veća Požarevca zadužen za sport, omladinu i turizam. Predsednik je radne grupe koja je izradila Program  razvoja sporta grada Požarevca od 2024. do 2026. godine. Od 2013. godine član je Srpske napredne stranke.

5. Ivan Pantić, diplomirani ekonomista

Rođen je 1979. godine u Požarevcu. Zaposlen je u Gradskoj upravi Požarevca od 2003. godine. Radio je u odeljenjima za opštu upravu, inspekcijske poslove i zajedničke poslove. Od 2016. do 2021. godine bio je član Upravnog odbora PU “Ljubica Vrebalov” Požarevac, kao i član skupštinskih komisija. Od 2021. godine obavlja funkciju člana Gradskog veća Požarevca, resor mesne zajednice i GO Kostolac.

6. Vidoje Vukašinović, diplomirani inženjer poljoprivrede

Rođen je 1956. godine u Goraždu, Bosna i Hercegovina. Na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu Univerziteta u Beogradu stekao je zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede. Radio je kao nastavnik stručnih predmeta u Poljoprivrednoj školi “Sonja Marinković” Požarevac, a bio je i direktor škole od 1990. do 2001. godine, a potom od 2001. do 2021. godine. Inicijator je formiranja Udruženja srednjih škola područja rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Funkciju predsednika ovog udruženja vršio je od osnivanja 2012. do 2021. godine. Od strane Vlade Republike Srbije u dva mandata imenovan je za člana Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih. U periodu od 2021. do 2024. godine u Ministarstvu prosvete obavljao je poslove savetnika u Sektoru za srednje obrazovanje i obrazovanje odraslih. Za svoj rad dobio je brojne nagrade i prizanja.

7. Marko Milojević, diplomirani inženjer mašinstva

Rođen je 1974. godine u Požarevcu. Od 1994. do 2002. godine bio  je privatni preduzetnik, nakon toga od 2002. do 2007. zaposlen je u „Brodarstvu“  Požarevac na poslovima navigacije. Od 2007. godine do danas obavlja poslove rukovodioca specijalnih mašina i kao šef mehanizacije u  JKP „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac. Od 2016. do 2024. godine član je Gradskog veća zadužen za resor preduzetništvo.

8. Dragan Radovanović, diplomirani ekonomista

Rođen je u Rabrovu, živi u Požarevcu. Veći deo svog radnog veka proveo je na poslovima finansija i računovodstva. U prethodnom sazivu bio je član Gradskog veća zadužen za resor privreda, budžet i finansije.

9. Srđan Miletić, strukovni inženjer elektrotehnike iz Požarevca

Rođen je 1996. godine u Požarevcu. Visoku tehničku školu osnovnih studija upisao je 2015. godine u Požarevcu, smer elektrotehnika i računarstvo, Odsek energetika na kojoj je diplomirao 2018. godine. Nakon toga upisuje specijalističke studije, a 2023. godine i master strukovne studije na ovom odseku. Od 2018. godine radio je na poslovima sređivanja arhivske građe i digitalizacije u Istorijskom arhivu u Požarevcu. Tokom 2020. godine radio je u Ministarstvu državne uprave i  lokalne samouprave  u mandatu ministra Branka Ružića. Za odbornika izabran je 2016. i 2020. godine. Nakon toga mu prestaje mandat zbog prelaska na funkciju člana Gradskog veća Požarevca. Od 2020. do 2021. bio je član Gradskog veća bez portfelja, a nakon toga bio je resorno zadužen za imovinsko-pravne poslove i drugostepeni upravni postupak. Član je SPS od 2014. godine. Predsednik saveta omladine Gradskog odbora SPS od 2017. godine. Na funkciji sekretara SPS Požarevac nalazi se od 2022. godine.

To Top