Ko u Požarevcu ima pravo na subvencionisane cene komunalnih usluga?Ko u Požarevcu ima pravo na subvencionisane cene komunalnih usluga?

Požarevac

Info

Ko u Požarevcu ima pravo na subvencionisane cene komunalnih usluga?

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Odlukom o utvrđivanju kategorija korisnika koji plaćaju subvencionisanu cenu usluga na teritoriji grada Požarevca određene su kategorije korisnika koji ostvaruju pravo na subvencionisanu cenu komunalnih usluga u 2021. godini, iznos subvencije, opšte i posebne uslove i način ostvarivanja prava.

Iznos subvencija za uslugu vodovoda i kanalizacije iskazuje se u metrima kubnim i obračunava kroz umanjenje cene vode i to: devet metara kubnih  za korisnike usluga vodovoda i kanalizacije u stambenim objektima od ukupne potrošnje i 14 metara kubnih za korisnike usluga vodovoda i kanalizacije u individalnim domaćinstvima od ukupne potrošnje.

Iznos subvencije za usluge iznošenja i deponovanja smeća iskazuje se procentualno i iznosi 100 odsto od cene usluge iznošenja i deponovanja smeća.

Kategorije korisnika koji ostvaruju pravo na subvencionisanu cenu komunalnih usluga su korisnici socijalne pomoći, građani koji su korisnici prava na pomoć i negu u kući i korisnici usluge podrške za samostalni život, slepa i gluva lica, domaćinstva sa decom ometenom u razvoju, borci, ratni vojni invalidi,  civilni invalidi rata i porodice palih boraca, dijalizirani i transplatirani bolesnici, lica obolela od distrofije i cerebralne paralize, lica kod kojih je utvrđen gubitak radne sposobnosti i priznato pravo na invalidsku penziju i novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu i penzioneri koji primaju najnižu penziju.

Detaljnije o uslovima za ostvarivanje prava na subvencionisanu cenu komunalnih usluga možete pogledati OVDE.

To Top