Koje crkve su aplicirale i dobile novac od grada

Požarevac

Društvo

Koje crkve su aplicirale i dobile novac od grada

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Na konkursu za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica, grad Požarevac podržao je ukupno četiri projekta u ukupnom iznosu od 5,1 milion dinara.

Najviše novca grad je dodelio crkvi Svetog arhangela Mihaila u Živici – tri miliona dinara – za nastavak izgradnje crkve.

Crkvi Svetog Nikole u Požarevcu odobreno je ukupno milion dinara za zamenu ulaznog stepeništa i izradu prilaznih staza.

Projekat freskopisanje - oslikavanje crkve Svete Petke grad je podržao sa 600 hiljada dinara.

Najmanje novca dodeljeno je crkvi Svete Trojice u Dubravici - 500 hiljada dinara, za postavljanje izolacije i fasade na crkvenoj sali i parohijskom domu.

Sve crkve dobile su traženi iznos.

To Top