Kompletiran zapadni cevovod kopa „Drmno“

Kostolac

Privreda

Kompletiran zapadni cevovod kopa „Drmno“

Foto: „Energija Kostolac“

How Good Of A Friend Are You Really?

Izgradnja zapadnog gravitacionog cevovoda svrstava se u red značajnijih infrastrukturnih objekata koji je u funkciji evakuisanja ispumpanih voda iz ležišta kopa „Drmno“. Prostire se od istočne do zapadne granice konture kopa, kojim će se sve vode sa dubinskog i površinskog odvodnjavanja odvoditi u novi kanal, odatle prema prepumpnoj stanici „Zavojska“, a od nje u Dunav.

U ranijem periodu izgrađen je deo zapadnog gravitacionog cevovoda od oko 1.000 metara, a krajem prošle godine nastavljeni su radovi na njegovom kompletiranju“, rekao nam je Mladen Vojnić, šef Službe geološkog i hidrogeološkog nadzora u ogranku „TE-KO Kostolac“.

 

Mladen Vojnić

Ukupna dužina tog cevovoda nešto je veća od dva kilometara. Radove na izgradnji objekta izveli su zaposleni privrednog društva „Georad“.

Novi cevovod

Zapadni gravitacioni cevovod, prečnika 1.200 milimetara, odvodiće ispumpanu vodu iz osam vodosabirnika koji su u funkciji površinskog odvodnjavanja, kao i vode koje se crpe iz linija bunara za dubinsko predodvodnjavanje kopa „Drmno“.

Povoljni vremenski uslovi tokom dosadašnjeg zimskog perioda išli su naruku izvođačima radova. Poslovi na drugoj deonici u dužini od oko 1.000 metara završeni su u februaru“,  kaže LJubiša Lazić, nadzornik na izvođenju radova.

 

Ljubiša Lazić

Na ovaj način, kako objašnjava Lazić, kompletira se mreža odvodnih cevovoda za evakuaciju voda sa kopa „Drmno“. Inače, ukupna dužina svih cevovoda koji su u funkciji trenutno iznosi oko 50 kilometara.

To Top