Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen u Požarevcu

Požarevac

Događaji

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležen u Požarevcu

Foto: E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Centralna manifestacija „Budućnost je pristupačna“ održana je u Centru za kulturu. Manifestaciju organizuje Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“.

Po rečima Dejana Krstića, člana Gradskog veća zaduženog za kulturu, medije i nevladin sektor grada Požarevac, grad maksimalno podržava udruženja koja se bave osobama sa invaliditetom i tokom godine raspisuje nekoliko konkursa koji su veoma važni za njihovo funkcionisanje.

„Za  konkurs za zaštitu lica sa invaliditetom na godišnjem nivou izdvajamo šest miliona dinara, kroz Lokalni akcioni plan za zaštitiu lica sa invaliditetom izdvajamo 2,4 miliona dinara. Zajedno sa drugim konkursima, na koja mogu da se prijave i pomenuta udruženja, ukupno 10 miliona se izdvaja za udruženja koja se bave invalidima“, rekao je Krstić.

Manifestacija je projektna aktivnost u okviru projekta „Podrška uspostavljanju dnevne usluge za odrasle osobe sa invaliditetom“ uz finansijsku podršku grada Požarevca.Učešće u programu obeležavanja uzele su sve lokalne organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom i Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju.

 „Najznačajnija podrška osobama sa invaliditetom dolazi iz porodice. Ta podrška nije dovoljna, već je neophodna i podrška društva i lokalne samouprave. Najbolji način da se pruži organizovana podrška pojedincu kroz animiranje i aktivnosti institucija i udruženja koja se bave osobama sa invaliditetom koje mogu da pruže svojim korisnicima. Uduženja i institucije najbolje poznaju potrebe svojih članova i zajedno mogu da se izbore za svoja prava“, kazala je Jasmina Turudić, predsednik udruženja „Veritas“.

Jasmina Turudić (levo), Dejan Krstić i Milena Nestorović

Realizovane aktivnosti u toku 2019. godine predstavio je Centar za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, kao i Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim i autističnim licima, Udruženje za pomoć osobava sa L Down sindromom „8 dan“, Međuopštinsko  udruženje gluvih i nagluvih, Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu, Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih, Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata, Udruženje „Nika“ i Udruženje za negovanje zdravih stilova života „Veritas“. 

Umetnički deo programa

To Top