Ministarstvo privrede finansira projekat izgradnje pešačke staze

Petrovac

Društvo

Ministarstvo privrede finansira projekat izgradnje pešačke staze

Foto: Opština Petrovac na MlaviKompletnu projektnu dokumentaciju, kao i pripremu dokumentacije za konkurisanje kod Ministarstva uradila je Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi. „Ovo je zaista veliki i značajan projekat koji će dati dodatan impuls razvoju turističke ponude u našoj opštini“, istakao je Duško Nedinić, predsednik opštine Petrovac na Mlavi, i dodao da će se projekat realizovati u tri faze. Prva faza se realizuje ove godine, na potezu od ulaska u Ždrelo do skretanja za centar sela Ždrelo, u dužini od 2,62 kilometara i širini od dva metra. Duž planirane trase predviđeno je postavljanje javne led rasvete i dva drvena mosta. Takođe, projekat obuhvata i postavljanje interaktivnog totema sa informacijama o svim turističkim potencijalima u opštini i okolini, kao i urbanog mobilijara – klupa, korpi, informativnih panoa i putokaza turističke signalizacije. Na stazi će se nalaziti sedam informativnih tabli. One će biti raspoređene duž staze, a sadržaji će se prilagoditi mikrolokacijama, dajući turistima direktan opis turističkih znamentosti u neposrednom okruženju, bližoj i široj okolini. Table će biti moderno dizajnirane, sa kartografskim i ilustrativnim elementima koje će turistima prenositi direktnu grafičku sliku da bi lakše razumeli prostor i turističke kapacitete u njemu. Prikaze će pratiti tekstualni opisi na srpskom i engleskom jeziku.

How Good Of A Friend Are You Really?

Ministarstvo privrede je za projekat pešačke staze Malo Laole – Banja Ždrelo – Gornjačka klisura, u ukupnoj dužini od pet kilometara, opredelila ukupna sredstva od 49.986.444,30 dinara, dok je učešće opštine Petrovac za ukupnu vrednost PDV-a 9.997.288,86 dinara.

Kompletnu projektnu dokumentaciju, kao i pripremu dokumentacije za konkurisanje kod Ministarstva uradila je Turistička organizacija opštine Petrovac na Mlavi.

„Ovo je zaista veliki i značajan projekat koji će dati dodatan impuls razvoju turističke ponude u našoj opštini“, istakao je Duško Nedinić, predsednik opštine Petrovac na Mlavi, i dodao da će se projekat realizovati u tri faze.

Prva faza se realizuje ove godine, na potezu od ulaska u Ždrelo do skretanja za centar sela Ždrelo, u dužini od 2,62 kilometara i širini od dva metra.

Duž planirane trase predviđeno je  postavljanje javne led rasvete i dva drvena mosta. Takođe, projekat obuhvata i postavljanje interaktivnog totema sa informacijama o svim turističkim potencijalima u opštini i okolini, kao i urbanog mobilijara – klupa, korpi, informativnih panoa i putokaza turističke signalizacije.

Na stazi će se nalaziti sedam informativnih tabli. One će biti raspoređene duž staze, a sadržaji će se prilagoditi mikrolokacijama, dajući turistima direktan opis turističkih znamentosti u neposrednom okruženju, bližoj i široj okolini. Table će biti moderno dizajnirane, sa kartografskim i ilustrativnim elementima koje će turistima prenositi direktnu grafičku sliku da bi lakše razumeli prostor i turističke kapacitete u njemu. Prikaze će pratiti tekstualni opisi na srpskom i engleskom jeziku.

To Top