Modernizacija upravljanja rudarskim mašinama na kopu „Drmno“

Kostolac

Privreda

Modernizacija upravljanja rudarskim mašinama na kopu „Drmno“

Foto: TE-KO

How Good Of A Friend Are You Really?

U toku ove godine biće modernizovana još dva rudarska sistema, jedan za proizvodnju otkrivke a drugi za proizvodnju uglja. Time će četri od sedam sistema biti automatizovana.

Novi dispečerski centar sa tehnološki najsavremenijom elektro opremom biće formiran na sistemu bager-traka-drobilana (BTD) Površinskog kopa „Drmno“, posle 15. avgusta kada je planiran završetak remonta na ovom sistemu. A trenutno se radi na automatizaciji na Drugom jalovinskom sistemu.

To je jedan od dva projekta automatizacije i modernizacije rudarskih mašina i sistema za proizvodnju uglja i otkrivke na PK „Drmno“, rekao je Zoran Miladinović, pomoćnik direktora za elektrotehniku u Direkciji za proizvodnju uglja, na prezentaciji održanoj početkom juna u ogranku „TE-KO Kostolac“. Miladinović je istakao da su ciljevi ovog projekta podizanja energetske efikasnosti bagera SRs 2000/28, postizanje visokog stepena energetske efikasnosti, bolje korišćenje kapaciteta mašina i efikasnije upravljanje procesom proizvodnje.

“Tim stručnjaka iz Direkcije za proizvodnju uglja uradio je projektnu dokumentaciju za implementaciju savremene elektro opreme i planirano je da BTD sistem, nakon obavljenog remonta, dobije novi dispečerski centar za svoj puni funkcionalni rad. Sa aspekta elektrotehnike to će zahtevati veliki rad. Kompleksnost projekta ogleda se i u potrebi adaptacije predviđenog prostora i preseljenju radnika u novi objekat dispečerskog centra”, rekao je Miladinović.

Zoran Miladinović 

Miladinović je dodao da se projekat novog dispečerskog centra oslanja na Glavni rudarski projekat podizanja proizvodnog kapaciteta sa devet na 12 miliona tona godišnje. Rukovodstvo PK „Drmno“ pokrenulo je inicijativu za razvoj Dispečerskog centra BTD sistema po uzoru na već razvijene dispečerske centre na Petom i Šestom jalovinskom sistemu na PK „Drmno“.       

“Za funkcionisanje Dispečerskog centra BTD sistema, osim rukovaoca, predviđena je i sofisticirana elektro oprema: termovizijske kamere, video nadzor, monitori visoke rezolucije i dimenzija, audio komunikacija, merenje protoka otkopanog materijala i druga oprema. Razvojem SKADA sistema, predviđena je jedna od mogućnosti kontinualnog praćenja količine otkopanog materijala u sistemu traka i prediktivni uticaj na zaustavljanje proizvodnje uglja. Takođe, bageri kao glavni činioci proizvodnje dobijaju kontinualno merenje proizvodnog kapaciteta kako bi kontrolisanjem rada BTD sistema moglo da se utiče upravo na njih sa ciljem usaglašavanja proizvodnje prema nastalim tehnološkim mogućnostima kao i i zbog kontinuirane proizvodnje uglja”, kaže Miladinović.

Dispečerski centar ima ulogu u tehnološko balansiranom planiranju i upravljanju proizvodnjom uglja. Glavna smernica predstavlja stanje kvaliteta uglja u otkopnim blokovima za svaku radnu poziciju bagera i definisanju prioritetnih proizvodnih tačaka u nastaloj potrebi predikcije prestanka proizvodnje.

“U pitanju je veoma složen algoritam rada i kontinualnog praćenja celog proizvodnog sistema na BTD sistemu”, ističe Miladinović.

Podizanje energetske efikasnosti bagera SRs 2000/28 je drugi projekat  koji je o Miladinović predstavio i on je završen u potpunosti. Njegova realizacija počela je detaljnom analizom srednjenaponske mreže snabdevanja električnom energijom bagera SRs 2000/28, koju su uradili stručnjaci u Direkciji za proizvodnju uglja. Dobijeni rezultati jasno su ukazivali da bager nije u zoni energetski efikasnog rada. Analizom je uočen visok udeo reaktivne snage u ukupnoj snazi bagera, povećanje padova napona usled dužine kablova, povećanje potrošnje reaktivne energije, povećanje gubitaka aktivne energije i varijacije momenta na elektromotornim pogonima.

 Takođe, ugradnjom frekventih pretvarača na srednjenaponskoj mreži pojavile su se „harmonike“ koji imaju loš uticaj na rad i trajnost elektro opreme.

Nakon svih tehničkih analiza ugrađena je filterske kompenzacije reaktivne energije čime su na bageru ostvarene energetska efikasnost i ušteda u potrošnji električne energije. Sniženi su padovi napona a povećan korisni momenat elektromotora, smanjeno je grejanje i opterećenje napojnog kabla i uspostavljen stabilniji rad pogona usled eliminacije varijacija momenta.

“Dosadašnjim ulaganjima u energetsku efikasnost rudarskih kapaciteta na PK „Drmno“, stručnjaci u Direkciji za proizvodnju uglja dokazali su opravdanost ulaganja na argumentovan način, upotrebom zvaničnih podataka sa merne opreme koja prati stanje parametara energetske efikasnosti i tehnološke statistike proizvodnje otkrivke i uglja. Prva realizovana pozicija u tom smeru jeste analiza dosadašnjeg rada postrojenja kompenzacije reaktivne energije na bageru SRs 2000/28, a dobijeni rezultati potvrđuju da napor svih učesnika u projektu nije bio uzaludan. Dostignuti parametri raspoloživosti i pogonske spremnosti, kao i tehnološko planiranje proizvodnog sistema doprinose ostvarenju proizvodnog plana na otkrivci i uglju”, kaže Miladinović.

Miladinović ističe da se u Direkciji za proizvodnju uglja utvrđenim strateškim razvojem konstantno ulaže u podizanje pogonske spremnosti i energetske efikasnosti rudarskih kapaciteta primenom novih tehničkih dostignuća.

“Sa aspekta elektrotehnike, a u cilju proizvodnje, veoma je važno razvijati dalju viziju ulaganja, oslanjajući se na proizvodne ciljeve definisane u rudarskim projektima proizvodnje otkrivke i uglja”, naglasio je Miladinović. 

Finansijski efekti

Ukupan finansijski efekat uštede ugradnjom kompenzacije reaktivne energije na bageru SRs 2000/28 iznosi 2,7 miliona dinara godišnje. Zahvaljujući integrisanoj arhivi podataka u sistemu analize srednjenaponske mreže na ovom bageru, utvrđeno je da su troškovi električne energije smanjeni za 1,1 milion dinara godišnje smanjenjem gubitaka aktivne energije, i dodatno za još 1,6 miliona dinara godišnje smanjenjem potrošnje reaktivne energije. Prosečno smanjenje potrošnje električne energije na bageru SRs 2000/28 iznosu najmanje 68.121 kilovat-sati godišnje, rekao je Zoran Miladinović.

To Top