Na kraju 2020. godine budžet Požarevca u suficitu

Požarevac

Ekonomija

Na kraju 2020. godine budžet Požarevca u suficitu

Foto: Pixabay, E.B.

How Good Of A Friend Are You Really?

Na današnjem zasedanju lokalnog parlamenta odbornici su razmatrali predlog odluke o završnom računu budžeta grada Požarevca za 2020. godinu.

Planom budžeta grada Požarevca za 2020. godinu predviđeni su prihodi i primanja u iznosu od 3.270.809 dinara i rashodi i izdaci u iznosu od 4.582.709 dinara.  Očekivani budžetski deficit, kako se navodi u zaključku, trebalo je na kraju godine da bude 1.311.900 dinara. Međutim, na kraju 2020. godine ostvaren je budžetski suficit u iznosu od 1.791.462 dinara.

 „Ukupno ostvareni tekući prihodi, primanja i preneta sredstva iznose 5.401.674 dinara, ukupno izvršeni tekući izdaci iznose 3.610.212 dinara. Razlika između ukupnih prihoda i primanja i ukupnih rashoda i izdataka je 1.791.462 hiljade dinara. Ostvaren je suficit na nivou svih izvora finansiranja, odnosno višak prihoda u iznosu od 848.868 dinara i sastoji se iz dela viška prihoda i primanja namenski opredeljenih za narednu godinu, u iznosu od 307.713 dinara, i neraspoređenog dela viška prihoda i primanja koji se prenosi u narednu godinu, u iznosu od 541.155 dinara“, rekao je gradonačelnik Požarevca Saša Pavlović i dodao da će ostvareni višak sopstvenih prihoda indirektni korisnici koristiti u skladu sa odlukama svojih organa upravljanja.

 

Saša Pavlović, gradonačelnik Požarevca

Izveštaj eksterne revizije završnog budžeta grada sastavni je deo odluke o završnom računu. Podsećamo da je za ovaj posao grad angažovao eksternog revizora.

>>EKSTERNI REVIZOR BUDŽETA, A NE DRŽAVNI – ZAŠTO?<<

U izveštaju eksterne revizije između ostalog je navedeno da je grad Požarevac u toku trajanja vanrednog stanja u 2020. godini vršio redovno izvršenje tekućih obaveza, pritom poštujući mere Vlade Srbije.

Većinom glasova odbornika, bez rasprave, na današnjem zasedanju usvojen je završni račun budžeta grada Požarevca za 2020. godinu.

To Top