Nacrt budžeta Požarevca za 2022. godinu na javnom uvidu

Požarevac

Ekonomija

Nacrt budžeta Požarevca za 2022. godinu na javnom uvidu

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Nacrt budžeta grada Požarevca za 2022. godinu je na javnom uvidu, a javna rasprava zakazana je za 14. decembar.

Tekući prihodi i primanja budžeta grada Požarevca za narednu godinu planirani su u ukupnom iznosu od 3.225.980.108 dinara. Najveći prihodi se očekuju od poreza – 2.597.468.425 dinara, odnosno 80,5 odsto.

Planirani rashodi u 2022. godini iznose 2.800.512.032 dinara. Od te sume najviše novca, 593.148.383 dinara, čine troškovi funkcionisanja lokalne samouprave, inspekcijskih poslova, lokalne poreske administracije, komunalne policije i drugih službi u skladu sa nadležnostima i poslovima lokalne samouprave.

U budžetu Požarevca za funkcionisanje Gradske opštine Kostolac predviđeno je 203.682.926 dinara.

Kako se navodi u kratkom prikazu Nacrta budžeta, grad Požarevac ima investicioni potencijal kroz posebne budžetske stavke u cilju planiranja namenskog trošenja sredstava iz prihoda koji se ostvaruju po posebnim propisima:

- Naknade od emisije SO2, NO2, praškaste materije i proizvedeni ili odloženi otpad,

- Posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine,

- Naknade za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina,

- Prihoda od novčanih kazni za prekršaje, predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevima,

- Sredstva ostvarena od davanja od zakup poljoprivrednog zemljišta odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini.

Kratak nacrt budžeta pročitajte OVDE.

Primedbe i sugestije građana, predstavnika udruženja građana, stručne i ostale javnosti u vezi predloženog Nacrta budžeta Požarevca za 2022. godinu, mogu se dostaviti najkasnije do 14. decembra poštom ili lično na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, ulica Drinska br. 2, 12000 Požarevac ili elektronskim putem na e-mail: [email protected]

To Top