Najbrojnija nacionalna manjina u okrugu su Vlasi, na drugom mestu Romi

Braničevo

Društvo

Najbrojnija nacionalna manjina u okrugu su Vlasi, na drugom mestu Romi

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate popisa iz 2022. godine po osnovu nacionalne pripadnosti. U Braničevskom okrugu većinsko stanovništvo su Srbi, a od manjina najveći je broj pripadnika vlaške, romske i rumunske.

Prema popisu iz oktobra 2022. godine u Braničevskom okrugu živi 156.367 stanovnika, a većinsko stanovništvo čine Srbi – 130.250. Najbrojnija nacionalna manjina u okrugu su Vlasi - 8.040, a na drugom mestu po brojnosti su Romi - 4.625.

Požarevac ima 56.557 stanovnika, a 50.490 se izjasnilo kao Srbi. Od drugih nacionalnosti najviše je Roma – 1.089, a potom Vlaha – 482. Na području Gradske opštine Kostolac živi 12.091 stanovnik i većinsko stanovništvo takođe su Srbi -  8.045. Najbrojnija nacionalna manjina su Romi 2.956, a na drugom mestu su Vlasi kojih ima 40.

Slična je situacija i u opštinama Veliko Gradište, Malo Crniće i Žabari. U Velikom Gradištu od ukupno 15.455, Srba ima 13.901, Vlaha 432, Roma 185, a ostalih nacionalnih manjina znatno manje. Na području opštine Malo Crniće živi 8.986 ljudi od toga su Srbi 7.941, drugi su po brojnosti Vlasi - 251, a potom Romi – 93, kao i u opštini Žabari koja ima 9.261 stanovnika, većinu čine Srbi 7.745, na drugom mestu su takođe Vlasi kojih ima 184, a na trećem Romi - 104.

U preostale četiri opštine u okrugu većinsko stanovništvo takođe čine Srbi, međutim od nacionalnih manjina najbrojnija su vlaška i rumunska. U opštini Petrovac na Mlavi pre poslednjem popisu živi 25.900 ljudi, od toga 20.981 Srbin, Vlaha ima 2.882, a Rumuna 266. I u Kučevo koje 11.806 stanovnika većinu čine Srbi - 7.932, zatim slede Vlasi 1.942, a potom Rumuni - 212.

Slična je situacija i u Žagubici koja ima 9.712 stanovnika, od toga 7.487 Srba, 1.504 Vlaha i 47 Rumuna. Golubacje najmanja opština sa svega 6.599 stanovnika. Najbrojniji su Srbi - 5.728, zatim Vlasi – 323 i Rumuni – 63.

Ako se podaci novog popisa uporede sa onim iz 2011. godine, može se zaključiti da se broj Srba smanjio za oko 25.000 u okrugu, Vlaha za oko 5.000, dok je broj Roma ostao na istom nivou.

Srbija ima 6.647.003 stanovnika i većinu čine pripadnice ženskog pola - 3.415.025, dok je pripadnika muškog pola 3.231.978. Većinu čine pripadnici srpskog porekla – 5.360.239, a od nacionalnih manjina najbrojnije su mađarska, bošnjačka i romska.

 

To Top