Nedelja rezervisana za dezinfekciju javnih površina i objekata

Žabari

Info

Nedelja rezervisana za dezinfekciju javnih površina i objekata

Foto: zabari.org.rs

How Good Of A Friend Are You Really?

Dezinfekcija objekata javnih, zdravstvenih, školskih i predškolskih ustanova, kao i svih javnih površina (ulica, trgova, parkova, trotoara) na celoj teritoriji opštine Žabari, obaviće se u nedelju.

Dezinfekcija objekata izvršavaće se u prepodnevnim časovima, a javnih površina u popodnevnim časovima.

Dezinfekciju unutrašnjih površina izvršiće beogradsko preduzeće za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „RACOM 92“ d.o.o., dok će dezinfekciju ostalih površina sprovoditi opština Žabari.

To Top