Nema primedbi na lokalni akcioni plan zapošljavanja

Požarevac

Društvo

Nema primedbi na lokalni akcioni plan zapošljavanja

Foto: arhiva

How Good Of A Friend Are You Really?

Završen javni uvid u nacrt Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Požarevca za 2021. godinu.

Na inicijativu Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Gradsko veća Požarevca sazvalo je javnu raspravu u periodu od 16. do 23. juna povodom nacrta Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Požarevca za 2021. godinu.

Gradsko veće je putem medija pozvalo građane, udruženja, stručnu i ostalu javnosti da se upoznaju sa tekstom nacrta i da daju predloge, sugestije i komentare.

Rok je istekao a, kako se navodi u izveštaju sa javne rasprave, na službeni mejl [email protected] nije dostavljen ni jedan predlog, sugestija i komentar.

Opšti cilj nacrta Lokalnog akcionog plana zapošljavanja je porast ukupne zaposlenosti u Požarevcu postignut usklađenim  aktivnostima relevantnih partnera prioritetno usmerenih na zapošljavanje teže  zapošljivih lica.

Ovim nacrtom predviđene su mere aktivne politike zapošljavanja i to program javnih radova, program stručne prakse, subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija  teže zapošljivih i subvencije za zapošljavanje-podrška samozapošljavanju.

>>KAKO ĆE BITI REŠEN PROBLEM NEZAPOSLENOSTI U POŽAREVCU?<<

To Top